Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Länstransportplanen viktig i nytt uppdrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten kommer i och med det regionala utvecklingsansvaret och i egenskap av formell planupprättare, att ha uppdraget att upprätta den nya Länstransportplanen för perioden 2018-2029.

Inför årsskiftet 2016/2017 förväntas regeringen besluta om en ny infrastrukturproposition och i samband med detta förväntas också regeringen ge planupprättarna uppdrag att ta fram en ny Länstransportplan för perioden 2018-2029 samt den ekonomiska ramen. På motsvarande sätt kommer regeringen ge i uppdrag till Trafikverket att ta fram förslag till ny Nationell plan för transportinfrastrukturen för motsvarande period. Respektive plan ska antas våren 2018.

Viktig roll i regionalt utvecklingsarbete

Länstransportplanen har en viktig roll i det regionala utvecklingsarbetet och innehåller väginvesteringar och trafiksäkerhetsåtgärder på länets statliga vägnät förutom de tre europavägarna E4, E10 samt E45. Den innehåller också vissa bidragsåtgärder till bland annat det kommunala vägnätet och kollektivtrafikåtgärder. Inför arbetet med att ta fram en länstransportplan har en regional systemanalys för Norrbotten och Västerbotten färdigställts under 2016. Andra förutsättningar som ligger till grund för de prioriteringar som kommer att göras i länstransportplanen är, förutom regeringens direktiv, att fullfölja pågående projekt i nu gällande plan. Dessutom finns den regionala utvecklingsstrategin, det regionala trafikförsörjningsprogrammet och inte minst Norrbotniabanan som viktiga utgångspunkter.

18 december 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering