Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sagt vid konferensen Framtidens kollektivtrafik, Luleå den 22 mars 2012

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

- Som ordförande i den nya Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten kan man inte vara annat än glad när det är så stor uppslutning på den här konferensen - runt 150 anmälda. Jag är också glad över den bredd som vi har på församlingen: Politiska företrädare från regional och lokal nivå, och såna som jobbar med entreprenad - både med upphandling och såna som kommer från branschen. Den här konferensen kommer att vara ett första ”samråd light”. Det sa landstingsrådet Kent Ögren (S) när han hälsade välkommen.

Ögren ville ha svar
- Tre frågor som vi vill ställa: Vilka förväntningar har ni på kollektivtrafiken i Norrbotten på längre sikt. Hur kan kollektivtrafikutbudet ökas med hjälp av kommersiella aktörer? Vilka alternativa kollektivlösningar kan vi utveckla?
Kent Ögren på Framtidens Kollektivtrafikkonferens.

Kent Ögren (S), landstingsråd i Norrbotten.

Ögren igen
- Vi har stora möjligheter, men också stora utmaningar. Kollektivtrafikfrågorna kommer med den nya lagstiftningen att få en mycket större betydelse i den kommunala planeringen, framför allt samhällsplaneringen.

Jan Söderström, seniorhandläggare kollektivtrafik på Sveriges Kommuner och Landsting.
- Jag gillar inte det där uttrycket ”Allmän trafikplikt”. Vilken trafik är det som samhället känner att man vill ta ett ansvar för, trafik som är extra viktig? Det ska uttryckas i ett Trafikförsörjningsprogram. 
Jan Söderström, seniorhandläggare kollektivtrafik på SKL föreläste under Framtidens Kollektivtrafikkonerens 22 mars i Luleå.
Jan Söderström, seniorhandläggare kollektivtrafik Sveriges Kommuner och Landsting.

Söderström hav en bakgrund till den nya lagen.
- Lagstiftarna ville ha kollektivtrafiken som ett verktyg för samhällsutveckling. Och så ville man ha en tydligare rollfördelning mellan politik och utförande. Man ville ha en nystart och mera fart på utvecklingen.

Söderströms avslutande råd.
- En fördubbling av kollektivtrafiken till 2020 innebär att kostnaderna ökar. Långsiktigt så är det samhällsplaneringen som betyder mest. Det handlar enkelt uttryck om att ställa husen på rätt ställe så att det bli attraktivt att åka kollektivt – så engagera er i samhällsplaneringen så att kollektivtrafiken får bra förutsättningar!

Mats Bengtén, målstrateg för tillgänglighet, Trafikverket Region Nord.
- Vi levererar samhällsnytta varje dag. Tåg i tid och tåg i rätt tid – det är en spännande fråga…
Mats Bengtén, Vägverket föreläste under Framtidens Kollektivtrafikkonferens 22 mars i Luleå.
Mats Bengtén, målstrateg för tillgänglighet, Trafikverket Region Nord.

Bengtén igen.
- Inom Region Nord har vi ett antal utmaningar. Där ingår även turismen, en allt viktigare näring i Norrbotten. Här kommer kollektivtrafiken och möjligheten att kunna byta mellan olika trafikslag och ta sig vidare att spela roll.

Arne Andersson, VD Länstrafiken i Norrbotten.
- I Norrbotten är man mest nöjd med kollektivtrafiken i landet – och så har det varit i många år. 
 Arne Andersson, VD Länstrafiken i Norrbottens AB föreläste på Framtidens Kollektivtrafikkonferens 22 mars i Luleå.
Arne Andersson, VD Länstrafiken i Norrbotten.

Andersson, ännu mer nöjd.            
- En viktig faktor är att vi har bra entreprenörer och att de dessutom lyckats få de bästa chaufförerna att köra här. Bussföraren är vårt ansikte utåt. Det är många aktörer som bidrar till att den kollektivtrafik vi har här i länet är uppskattad och bra.

Karolina Filipsson, trafikplanerare Länstrafiken i pilotlänet Västerbotten.
- Vi har en vision och den vi har valt är den som man har i ”Fördubblingen”: ”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.”
 Karolina Filipsson, Trafikplanerare Länstrafiken Västerbotten AB föreläste under Framtidens Kollektivtrafikkonferens 22 mars i Luleå.
Karolina Filipsson, trafikplanerare Länstrafiken i Västerbotten.

Filipsson påminde om nya tekniken.
- Vi har tittat på att nyttja moderna kanaler. Har vi en bra produkt vill vi tala om att den finns och att den ska vara tillgänglig på det sättet.

Filipsson igen.
- Vi vill stärka resenärens inflytande. Vi måste bli bättre på marknadsundersökningar, verkligen kolla vad våra potentiella resenärer vill ha ut av systemet.


Matts Hildebrand, chef för kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborg.
- Man kan göra resenärsundersökningar och fånga upp deras synpunkter, och vi har också kollektivtrafikbarometern som regelbundet mäter vad folk tycker om kollektivtrafiken - men det är svårt att hitta resenärerna. Det är besvärande att det inte finns en intresseförening – reskraft.se till exempel, som man skulle kunna vända sig till.
Matts Hildebrand, chef för kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborg föreläste under Framtidens Kollektivtrafikkonferens 22 mars i Luleå. 
Matts Hildebrand, chef kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborg.

Hildebrand var kritisk.
- Vi har försökt närma oss näringslivet och jag kan säga att jag inte är imponerad av dess engagemang.

Hildebrand ville tona ned förväntningarna.
- Regionalt ansvar för kollektivtrafiken och lokalt ansvar för samhällsplaneringen – där tror jag svårigheten ligger. Jag kommer längre om jag är prestigelös och ödmjuk. Bejaka nya uppslag och initiativ. Sen tror jag vi ska tagga ned våra förväntningar på att det ska bli stora förändringar. Vi måste vara realistiska.

Landstingsrådet Kent Ögren (S) när han summerade dagen.
- Vi måste orka och våga vara långsiktiga och uthålliga. Det tar tid att förändra mönster och beteenden. Resenärsperspektivet är ett område där vi ska ta krafttag nästa år för att möta kunderna och på det sättet bättre lyssna in behoven och önskemålen från resenärerna.
 
Ögren bjöd in.
- Jag ser fram emot att vi får ett antal kommersiella aktörer som startar trafik. På alla ställen där det skulle dyka upp en aktör som vill köra kommersiellt så är det en möjlighet för oss att flytta våra resurser till andra betalningssvagare linjer som behöver stöd av samhället.
 - Förvänta er inga stordåd redan till nästa år. Men en hälsning från kollektivtrafikmyndigheten är att det kommer att fortsätta att gå bussar också 2013!

26 mars 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering