Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

EU:s nya klimatmål för 2030

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

EU:s ministerråd har i oktober beslutat om EU:s nya klimatmål för 2030. De gemensamma klimatmålen ska vara styrande i arbetet med klimatfrågor och utgöra EU:s hållning i förhandlingar om ett nytt bindande internationellt klimatavtal. Förhandlingarna sker mellan världens ledare i Paris, december 2015.

Överenskommelsen innebär:

  • Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 2030.
  • Andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent.
  • Energieffektiviseringen ska vara 27 procent, jämfört med år 1990.

För medlemsländer är det första målet bindande, medan det andra målet enbart är bindande på EU-nivå. Gällande energieffektiviseringen låg kommissionens förslag på 30 procent, men efter förhandlingar kompromissades siffran ner till 27 procent. Det fastställdes även ett fjärde mål med syfte att länka samman energinätverken mellan medlemsstaterna. Det för att skapa ett skyddsnät om ett land skulle begränsa ett annat lands egen energiproduktion. Målet är inte bindande.

Klimatmålen för 2030 innebär även att varje medlemsstat ska ha en fungerande energiinfrastruktur med möjlighet att exportera minst 15 procent av sin energiproduktion till övriga EU. För att få med sig alla medlemsstaterna kan stödåtgärder erbjudas, vilka består av extra utsläppsrätter samt finansiellt stöd.

I Norrbotten är landstingets arbete med Borgmästaravtalet ett exempel på insatser som bidrar till att uppnå klimatmålen. I Borgmästaravtalet erbjuder Norrbottens energikontor (Nenet) stöd och kompetens till kommunernas arbete med utveckling och effektivisering inom energiområdet. 

Läs mer om Borgmästaravtalet, Nenet samt EU:s energi- och klimatmål via länkarna till höger.

18 november 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering