Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Europeiska experter utvärderar Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

14-18 oktober besöker en grupp finansieringsexperter från Holland, Rumänien, Ungern, Italien och Sverige länet, för att träffa aktörer, politiker och entreprenörer, i syfte att ge oss inspel till hur vi kan utveckla miljötekniksektorn i länet.

Den globala klimatutmaningen innebär goda affärsmöjligheter då det runt om i världen finns stora behov av investeringar i miljöteknik. Våra norrbottniska företag ska givetvis ta del av den potentialen. Norrbotten har goda förutsättningar för att kunna utveckla branschen med kvalificerad forskning, gott om förnybara energiråvaror och kapital. Energimyndigheten betonar dock, i sin rapport 'Ökad tillväxt inom miljöteknik, att bristen på kapital i miljötekniksektorn, särskilt i de tidiga faserna, utgör ett reellt hinder för tillväxt.

Landstinget och Länsstyrelsen har tillsammans tagit initiativ till att förstärka arbetet inom området. Det regionala arbetet handlar om att identifiera behov, möjligheter, utmaningar och problem som kan finns i samband med detta. Målet är att öka privata aktörers investeringar i miljöteknikområdet samt uppnå goda förutsättningar för hållbara affärsidéer i tidiga kommersiella skeden.

Peer Review i Sofia, Bulgarien
I mitten Satu Norsten Manninen och Carina Jenslid, Avdelningen för regional utveckling på Norrbottens läns landsting, under Peer Review i Sofia i Bulgarien.

Peer review i Norrbotten är en aktivitet som landstinget genomför i samverkan med Länsstyrelsen, Nenet, Connect Norr, ABI, Centek, Solander Science Park, Norrlandsfonden, Sparbanken Nord, CMG Mangaement, Business Sweden, Polarrenen, Almi Nord, Energimyndigheten samt med ett antal av länets entreprenörer inom miljöteknik.

Landstinget bidrar till arbetet genom medverkan i projektet Regions 4 Green Growth (R4GG), som syftar till att öka kommersialiseringen och finansieringen av affärsidéer inom miljöteknik. En av huvudaktiviteterna i projektet är en tre dagar lång utvärdering av respektive region som utmynnar i en rapport med analys och rekommendationer för fortsatt utveckling. Gruppen deltar även vid två språngbrädor som arrangeras av Connect Norr.

Identifierade utvecklingsområden

I dialog med regionala aktörer har ex följande utvecklingsområden identifierats:

Ökning av det privata kapitalet. Kompetensutveckling av entreprenörer vad gäller skapandet av affärsteam och affärsplaner. Ökning av systemleveranser och samarbete mellan entreprenörer, för att ta sig an större projekt på en internationell marknad.

Med detta som underlag har expertteamet som uppgift att titta närmare på hur vi i länet kan skapa en plattform för innovatörer, entreprenörer, investerare och potentiella kunder att mötas, i syfte att öka kommersialiseringen och finansieringen av affärsidéer inom miljöteknik.

-Det blir fyra intensiva dagar med möten, diskussioner och workshops med offentliga myndigheter, näringslivets aktörer samt entreprenörer . Sista dagen delger expertgruppen sina preliminära resultat på länets styrkor och svagheter samt rekommendationer för utveckling av arbetet med att kommersialisera och finansiera miljöteknik. Det är ett utmärkt tillfälle att få ett utifrån- och in-perspektiv på hur vi arbetar och ett inspel till vår fortsatta utveckling.

Regions 4 green growth (R4GG) logga

Logga Interreg IVC           EU logga

8 oktober 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering