Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Höga klimatmål gynnar Norra Sverige

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sveriges regering bör ställa sig bakom EU-parlamentets ambitioner för klimatmålen. Det anser ledande politiker i Sveriges fyra nordliga län.

I ett uttalande till myndigheter, departement, nätverk och politiker i Sverige och EU betonar företrädare från norra Sverige att ökningen av växthusgaser i atmosfären måste upphöra och temperaturökningen hejdas. De vill att Sveriges regering ställer sig bakom de mål som formulerats av europaparlamentet, vilket innebär 40 procents minskning av koldioxidutsläpp, att minst 30 procent av energin ska vara förnybar och att åstadkomma en energieffektivisering med 40 procent till 2030.

Viktiga tillgångar i norr

Norra Sverige har stora tillgångar till bioråvara som kan användas för övergången till en mer biobaserad ekonomi. Höga klimatambitioner och fasta europeiska mål för andelen förnybar energi gynnar en hållbar klimatutveckling i Europa och samtidigt tillväxt och utveckling i regionen Norra Sverige.

- Norra Sverige vill och kan ta sin del av ansvaret för att bidra till ett hållbar global utveckling som bygger på förnybar energi och bioekonomi, säger Kent Ögren, landstingsråd, Norrbottens läns landsting.

EU:s medlemsländer har enats om en gemensam klimatpolitik som utgår från att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader. För att klara ambitionen har EU som utgångspunkt att utsläppen i unionen måste minska med 80-95 procent fram till 2050.

Nya mål från EU-kommissionen

Som ett led i arbetet med att nå 2-gradersmålet presenterade EU-kommissionen i januari 2014 förslag till energi- och klimatmål för 2030. EU-kommissionen föreslår ett bindande mål för utsläppsreduktioner inom EU på 40 procent till 2030, jämfört med nivån 1990. Kommissionen vill också ha målet att 27 procent av energianvändningen i EU år 2030 ska vara förnybar. Inget mål föreslås däremot från kommissionen för energieffektivisering.

Europaparlamentet anser att det behövs tre bindande klimatmål för år 2030 och parlamentet föreslår därför mer ambitiösa mål: 40 procent minskade klimatutsläpp, 30 procent förnybar energi till 2030 och 40 procent energieffektivisering.

Läs uttalandet i sin helhet.
Höga klimatmål är inte ett hot

11 juni 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering