Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Landstinget stöttar kommuner i klimatarbetet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kommuner och regioner tar i allt större utsträckning täten i klimatarbetet. Borgmästaravtalet är ett verktyg för de som har bestämt sig för att ta klimatutmaningen på allvar.

Genom att ansluta sig till Borgmästaravtalet får kommuner hjälp och stöd med att strategiskt planera och följa upp energi- och klimatarbetet. På sikt ska kommunerna minska sina koldioxidutsläpp och bli mer energi- och resurseffektiva. Norrbottens läns landsting samordnar Borgmästaravtalet och har gett Norrbottens energikontor AB, NENET, i uppdrag att stötta och hjälpa de kommuner som undertecknar avtalet.

Den 17 september presenterades Borgmästaravtalet för politiker och tjänstemän. Olika sätt att underlätta kommunernas energi- och klimatarbete visades upp.

Norrbottens läns landsting är Sveriges första regionala koordinator för Borgmästaravtalet. Landstingsråd Glenn Berggård var på berättade om arbetet som görs. Borgmästaravtalet överensstämmer både med landstingets och länets ambitioner för klimat- och energiområdet.

Klimat- och energifrågor berör flera aktörer och sektorer. Frågorna kräver ett långsiktigt, strategiskt arbete som bör integreras i samhällsplaneringen. För att skapa ett resurseffektivt samhälle behöver frågan vara angelägen på alla beslutsnivåer. Kommuner är nyckelaktörer i arbetet och den regionala samordningen fungerar som motor och stöd till den lokala utvecklingen.

Som regional koordinator önskar landstinget ett nära samarbete med kommunerna. Samarbetet ska bidra till en hållbar utveckling och till att länets regionala klimat- och energimål uppnås. De konkreta praktiska lösningarna finns på den lokala nivån – hos kommunerna, företagen och medborgarna. Den lokala politiska nivån är närmast medborgarna och kan lättast nå och engagera allmänheten till handling

Det operativa genomförandet av support har landstinget gett NENET i uppdrag att utföra. Kommunerna erhåller kompetens och administrativt stöd samt teknisk vägledning. NENET stöttar kommuner i upprättandet och genomförandet av lokala energi- och klimatstrategier och handlingsplaner.

Arbetet med Borgmästaravtalet underlättar uppföljningen av kommunernas arbete och bidrar till att uppnå de regionala målen, vidare bidrar det till att länets energi- och klimatmål blir specifika, tidsbundna och genomförbara på lokal nivå. Detta ger oss ett regionalt perspektiv på användandet av länets resurser och på genomförandet av de regionala utvecklingsinsatserna.

Mer om Borgmästaravtalet: http://www.nenet.se/borgmastaravtalet

5 oktober 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering