Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbotten länk mellan Östersjön och Arktis

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Arktis är en het fråga för EU och Norrbotten är unionens väg in i de internationella diskussionerna. Det var en av frågorna vid Östersjökommissionens årskonferens i Luleå den 7-8 maj.

CPMRs Östersjökommission ger Norrbotten möjlighet att samarbeta med andra regioner kring Östersjön och samtidigt kunna lyfta frågorna på Europanivå då organisationen består av sex geografiska kommissioner. Gemensamt för alla 150 regioner är att de är maritima eller perifera. Norrbotten har genom Jens Sundström (FP) varit ordförande de senaste två åren i Östersjökommission. Minimera den snedvridna konkurrensen av svaveldirektivet  och vikten  av dialog mellan beslutsfattare på lokal, regional, nationell och EU nivå har varit de frågor som Norrbotten drivit på mest under ordförandeskapet. 

Nytt ordförandeskap

Jens Sundström lämnade vid mötet över ordförandeklubban till Jari Sainio från Helsingfors. Jens Sundström kommer fortsätta sitt engagemang i Östersjökommissionens som vice-president. Norrbottens läns landsting och Region Västerbotten kommer gemensamt ta över sekretariatet för Östersjökommissionen vid årsskiftet 2014/2015.

CPMR

Megatrender om Arktis

En av många föreläsare var Rasmus Ole Rasmussen från Nordregio, som gav en uppskattad föreläsning med de senaste megatrenderna. Inte bara globala uppvärmningen påverkar utvecklingen i Arktis utan också exempelvis urbanisering, åldrande befolkning och brist på arbetskraft. Flera av dessa utmaningar delas av regionerna kring Östersjön. Norrbotten som har både erfarenheter från Arktis och Östersjön har ett unikt läge att länka samma utmaningarna och möjligheterna i de två makro-regionerna. CPMRs Östersjökommission beslutade att fortsatt bevaka utvecklingen i  Arktis genom Norrbotten.

13 maj 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering