Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbotten utvärderar Flevoland

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Landstinget har tillsammans med Invest i Norrbotten och Connect Norr deltagit i en expertgrupp för utvärdering av den holländska region Flevoland, 4-8 november. I gruppen fanns även deltagare från Bulgarien, Rumänien, Spanien och Storbritannien.

Flevoland är en provins i mellersta Holland och den 12: e och yngsta provinsen. Provinsen har ca 394 758 invånare och består till största delen av mark som utvunnits ur ett tidigare innanhav.

Peer Review i Flevoland
Peer Review-gruppen i Flevoland bestod av representanter från regionerna Norrbotten, Bulgarien, Rumänien, Spanien och Storbritannien.

Flevolands styrkor är arealen med relativt låg befolkningstäthet, naturen och möjligheterna till vattenrekreation samt lokaliseringen med närheten till Amsterdam. Provinsens starka sektorer är framförallt jordbruk och vindkraft.

Hållbarhet är en kärnverksamhet, med jordbruk, natur och energi resurser. Flevoland är föregångare på förnybar energiproduktion från vindkraften. Produktionen av förnybar energi är mer än 60 % av energiförbrukningen och ambitionen är att vara energineutral år 2020. Förnybar energi är av högsta prioritet för provinsens politiker. Vindkraft är självklart en avgörande faktor nu och i framtiden. Flevoland handlar om vindkraft. Överallt i provinsen stoltserar vindkraftverken i landskapet. Vindkraften ger dem en unik position. I provinsen finns ca 600 vindkraftverk och ambitionen är att minska dessa till ca 400 verk och samtidigt öka kapaciteten, för att erhålla högre avkastning per turbin och för att skapa ett mer attraktivt landskap med symmetri och parker som landmärke.

Gruppens preliminära rekommendationer till Flevoland är bl a att visa på ett tydligt regionalt ledarskap och tydliga ambitioner från politiken i frågan samt att lägga till energi- och miljöteknik som en tillväxtsektor i den regionala utvecklingsstrategin. Vidare har regionen behov av fler innovationer och småföretag och ett annat förslag är därmed att skapa ett hållbarhetsråd med nyckelaktörer för projekt- och affärsutveckling av nya idéer inom miljöteknik. Vidare föreslår expertgruppen Flevoland att förädla sin jordbrukssektorn genom att öka produktionen av produkter högre upp i värdekedjan, såsom kemikalier, plast och läkemedel.

Landstinget deltar, tillsammans med 13 europeiska regioner, i projektet Regions4GreenGrowth (R4GG), som syftar till att öka kommersialiseringen och finansieringen av affärsidéer inom miljöteknik. En av huvudaktiviteterna i projektet är så kallade peer reviews, vilket är en tre dagar lång utvärdering av respektive partnerregion. Utvärderingen utmynnar i en skriftlig rapport med analys och rekommendationer för fortsatt utveckling.

Mer information om utvärderingar och om R4GG finns på: http://www.regions4greengrowth.eu/

19 november 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: