Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbottens affärsidéer utvärderas av internationella experter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I oktober 2013 besökte en grupp finansieringsexperter från Holland, Rumänien, Ungern, Italien och Sverige länet, för att träffa aktörer, politiker och entreprenörer, i syfte att ge oss inspel till hur vi kan utveckla miljötekniksektorn i länet.

Syftet med besöket är att visa upp norrbottniska produkter inom området hållbara energilösningar. De internationella experterna ger rekommendationer - peer review - inför regionens fortsatta utvecklingsarbete. Besöket är en del av projektet Regions 4 GreenGrowth.

Några preliminära slutsatser från utvärderingen

Gruppen identifierade följande utvecklingsområden:

  • Öka finansiering av affärsidéer i tidigt skede genom att öka andelen privat kapital i samverkan med offentlig finansiering.
  • Norrbotten har gott om förnybara energiråvaror och goda möjligheter att nyttja dem för att skapa företag och sysselsättning på lokal nivå
  • Stimulera helhetslösningar gentemot kund och samarbete mellan entreprenörer, för att kunna ta sig an större projekt på en internationell marknad.

Expertteamet föreslår ett närmare samarbete mellan entreprenörer, investerare, affärsutvecklare och potentiella kunder. En sådan samverkan stärker affärsmässigheten och ökar möjligheterna att hitta finansiering av affärsidéer inom miljöteknik.

Vidare lyfter de i sin utvärdering fram den offentliga sektorns roll i att driva fram utvecklingen och efterfrågan av miljöteknik genom exempelvis en aktiv grön upphandling. Den slutgiltiga rapporten levereras inom två månader.Regions 4 green growth (R4GG) logga 

Mer om Peer review

Peer review i Norrbotten är en aktivitet som landstinget genomför i samverkan med Länsstyrelsen, Nenet, Connect Norr, ABI, Centek, Solander Science Park, Norrlandsfonden, Swedbank, CMG Management, Business Sweden, Almi Nord, Energimyndigheten samt med ett antal av länets entreprenörer inom miljöteknik.

Utvärderingen är en del i projektet Regions 4 Green Growth (R4GG), som syftar till att öka kommersialiseringen och finansieringen av affärsidéer inom miljöteknik. Landstinget är en av femton europeiska projektpartners.

19 februari 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering