Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Rapport från utvärderingen av Észak-Alföld

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

5-9 november 2012 var Norrbotten ansvarig region för utvärderingen av värdregionen Észak-Alföld och har nu färdigställt utvärderingsrapporten, som förtydligör de observationer och rekommendationer som utvärderingsgruppen föreslår till regionen.

Norrbotten deltar i projektet Regions 4 Green Growth (R4GG) via Norrbottens läns landsting. Projektet syftar till att öka kommersialiseringen och finansieringen av affärsidéer inom miljö- och energiteknik.

Regions 4 green growth (R4GG) logga

En av huvudaktiviteterna i projektet är en tre dagar lång utvärdering av respektive region med uppföljande rapportskrivning av observationer och rekommendationer. I november 2012 utvärderade deltagare från landstinget, Nenet samt deltagare från ytterligare fyra regioner värdregionen Észak-Alföld i Ungern. Norrbotten ansvarade för processen med dess efterföljande rapportskrivning.

Rapporten från utvärderingen av regionen Észak-Alföld i nordöstra Ungern klar är nu färdigställd. Syftet med just den här granskningen var att föreslå åtgärder för att öka befolkningens medvetenhet om energi- och miljöfrågor, öka investeringarna i förnybar energi och energieffektivisering, samt att öka samarbetet inom regionen.

Utvärderingen visade att regionen verkar ha goda förutsättningar för förnybar energi, men att potentialerna inte är utredda ordentligt och att det saknades fokus kring hur dessa frågor länkas ihop med tillväxtfrågor. Man fann även många kompetenta aktörer inom området, men tyckte det var svårt att få en överblick över vem som gör vad. Man önskade också ett bättre samarbete mellan aktörerna.

Den befintliga energistrategin tyckte man var alltför beskrivande och där det strategiska tänket var bristfälligt. Gruppen noterade att en del gamla strukturer låg i vägen för den regionala utvecklingen, t.ex. centralstyrning, storskalighet och en bristande involvering av privata företag. Det fanns även problem relaterade till att hållbarhet har låg prioritet i nationella dokument. Dock fanns flera intressanta projekt i regionen, t.ex. en badanläggning som producerade både värme och el från geotermiskt grundvatten med metan och ett fjärrvärmesystem med industriell spillvärmeåtervinning. Regionen har förmånen att ha Ungerns enda regionala energikontor, vilket man bör marknadsföra och nyttja än mer för internationella utvecklings- och samarbetsprojekt.

Rapporten finns att läsa i sin helhet i högerspalten. 

Kontaktuppgifter:
Satu Norsten Manninen
Projektledare
Näringslivsstrateg/Regional Business Strategist
Regionala enheten/Department of Regional Development
Norrbottens läns landsting/Norrbotten County Council
SE-971 89 LULEÅ
Telefon/Telephone: +46 920 28 46 70
Mobile: +46 70 824 34 38
e-mail: satu.norsten-manninen@nll.se, www.nll.se

Logga Interreg IVC        EU logga

20 mars 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering