Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Strukturbild Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vad är en strukturbild och hur ingår samhällsplanering det i det regionala utvecklingsansvaret? Vi har fått i uppdrag av regionala utvecklingsnämnden att utveckla regionens roll i den fysiska planeringen. Det ska ske genom att en strukturbild för Norrbotten ska tas fram och vara klar för antagande 2023.

Illustration fingeravtryck RUS

Att sätta strategin i geografin

Att arbeta med strukturbilder innebär att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner. Det arbetet kan innebära att skapa gemensamma planeringsunderlag i samverkan. Det regionala utvecklingsansvaret finns nu på en enhetlig nivå i hela Sverige, vilket skapar förutsättningar och nya möjligheter att stödja och hjälpa kommunerna i deras planering. Här kan frågor lyftas i ett större regionalt perspektiv och över kommungränser, för att tillsammans hitta fler samordningseffekter och smartare prioriteringar.

Det finns ett antal förslag till åtgärder i den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten som berör fysisk planering.

  • Skapa metoder för samverkan.
  • Skapa en strukturbild för Norrbotten som kopplar samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner.
  • Stimulera dialog om hur den fysiska planeringen och andra utvecklingsinsatser kan bidra till ett ökat samspel mellan länets tätorter och landsbygder.

Strukturbilder

Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter.

Analysen av de funktionella sambanden kan visualiseras i ett antal kartunderlag som kallas strukturbilder. Strukturbilder förmedlar kunskap om regionen på ett visuellt sätt och används för att kommunicera funktionella regionala samband som har betydelse för hållbar regional utveckling.

Strukturbildsarbete i samverkan

Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Under 2020-2021 pågår arbetet med att formalisera samverkan inom strukturbild inom ramen för Samplanering Norrbotten, en samverkansöverenskommelse mellan aktörerna inom länets regionala fysiska planering.

Inom strukturbildsarbetet samarbetar och samverkar Region Norrbotten med de regionala planeringsaktörerna och länets kommuner. Knutet till samverkansmodellen Samplanering Norrbotten finns även referensgrupper som består av en mängd aktörer och intressenter som driver Norrbottens fysiska utveckling.

26 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontaktperson

Lizah Lund
Titel: Strateg Samhällsplanering och hållbarhet
E-post: lizah.lund@norrbotten.se
Telefon: 073-061 43 75