Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsofrämjande samhällsplanering

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten samordnar ett regionalt nätverk för att i samverkan med kommuner och regionala aktörer främja attraktiva livsmiljöer genom hälsofrämjande samhällsplanering.

illustration Hälsofrämjande samhällsplanering

Nätverket ska tillhandahålla mötesplatser för samtal, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Genom samverkan vill vi hitta gemensamma budskap om gestaltad livsmiljö som förenar de båda sakområdena fysisk planering och folkhälsa.

Nätverket ska vara en mötesplats

 • mellan sakområdena fysisk planering och folkhälsa
 • mellan beslutsnivåer
 • mellan politik och tjänstepersoner
 • mellan offentlig, privat sektor och akademin.

Syftet med nätverket är att ta fram samverkansstrukturer och kunskapshöjande aktiviteter som gör att det hälsofrämjande perspektivet får ta en större plats i den fysiska planeringen av länets samhällen. Målsättningen är att uppfylla målen i Agenda 2030, bidra till en hållbar regional utveckling samt skapa en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Nätverket ska bidra till att attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer värnas och utvecklas i den expansiva tillväxtfas Norrbotten är i.

 • utomhus och inomhus
 • i tätorter och landsbygder
 • för kvinnor och män, flickor och pojkar
 • genom livets alla åldrar
 • under alla årstider.

Aktuella aktiviteter

Nätverksträff 21 september 2021

Inbjudan

Anmäl dig via denna länk 

Bakgrund

Att verka för en mer hälsofrämjande fysisk samhällsplanering är en av Region Norrbottens 118 hälsofrämjande insatser (5B) som tagits fram med syfte att verkställa Norrbottens folkhälsostrategi.
Så verkställer Region Norrbotten folkhälsostrategin

Nätverket är också en del av Region Norrbottens arbete med att ta fram en strukturbild för Norrbotten, där den regionala utvecklingsstrategin ska kopplas samman med kommunala översiktsplaner och bidra till regionala planeringsunderlag för hållbar utveckling.
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030

Kontakta planeringsgruppen

Region Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Luleå tekniska universitet

 • Agneta Larsson, universitetslektor Fysioterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
  E-post: agneta.larsson@ltu.se

Norrbottens kommuner

 

Logotyper hälsofrämjande samhällsplanering

 

Nätverket har medfinansiering från Tillväxtverket och är en del av regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling som pågår under 2020-2023.

Logotyp tillväxtverket, finansiering

22 september 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering