Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Samplanering för hållbar utveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Som grund till arbetet med att ta fram strukturbild för Norrbotten har en vägledning för samverkan inom regional planering tagits fram. Rapporten heter "Samplanering för Norrbottens utveckling – en vägledning". Under 2020-2021 pågår arbete med att ta fram en samverkansöverenskommelse och verksamhetsplan för Samplanering Norrbotten med denna vägledning som grund.

Bakgrund

Vägledningen togs fram inom projektet Regional strategisk samordning för hållbar tillväxt 2019/2020 av Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen, Trafikverket, Piteå kommun och Swedish Lapland Visitors Board projektet. Projektet medfinansierades av Tillväxtverket inom utlysningen Tillväxtskapande Samhällsplanering.

Syfte

Syftet är att utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv etablera en effektiv samverkan och samordning mellan aktörerna: region, kommun, stat och näringsliv. Samverkan ska bidra till stöd för strategiska val och avvägningar som främjar hållbar utveckling i Norrbotten. Syftet är även att tydliggöra hur fysisk planering bättre kan bidra till att nå målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin. I projektet användes besöksnäringen som ett case för att utforska hur regional planering kan underlätta för näringslivets utveckling.

Samverkan

Det finns ett ömsesidigt beroende parterna emellan, med olika roller och ansvar, perspektiv och utgångspunkter. Kontentan är att dagens samhälle präglas av komplexa ansvarsrelationer. Detta innebär i sin tur att regionalt utvecklingsarbete och samhällsplanering är en komplex verksamhet

Samverkan kräver att parterna ser ett mervärde av att samverka, man kan uppnå något viktigt som inte går att få till annars.

Figuren illustrerar samplaneringens grundfrågor.

Illustration Samverkansmodell 

Samplanering

Samplanering handlar om att summera, strukturera och systematisera samverkan och samordning av Norrbottens "planeringar". Rumslig planering handlar om den fysiska strukturen. Samhällsutvecklingen drivs genom en mångfald av "planeringar" som olika parter är ansvariga för, exempelvis kommunernas översiktsplanering och detaljplanering, Trafikverkets järnvägs-/vägplanering, Länsstyrelsens planeringsunderlag, regionens länstransportplan och Regionala kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram.

Samplanering är ett verktyg för att navigera och synka samhällsplaneringsprocesser från tidiga skeden till genomförande, både formella planeringsprocesser, men också "före och mellan". En strukturerad samplanering minskar sårbarheten för att samverkan och samarbete blir personberoende och att information faller mellan stolarna när enskilda personer byter tjänst inom viktiga funktioner hos respektive planeringsaktör.

Figuren nedan illustrerar ett urval av styrdokument inom samhällsplaneringen.

Illustration samverkan roller och ansvar

 

Varför ska vi samplanera?

Norrbottens utveckling är ett gemensamt åtagande. Samhällsplaneringsparterna är både ömsesidigt beroende och självständiga/autonoma. Samplaneringen blir ett verktyg för att uppnå nyttor och effektiviseringsvinster som:

  • Ökad regional insikt om geografiska förutsättningar, en funktionell geografi.
  • Ökad regional insikt om beroenden mellan aktörer.
  • Bättre samordnade processer och strategier.
  • Ökad effektivisering.
  • Ökad transparens.
  • Ökad tillit.
  • Ökad samsyn.
  • En enad regional röst.

Samplaneringsträdet nedan illustrerar hur samplanering för Norrbottens utveckling kan se ut. Det man vill åt genom samplaneringen är nyttan, äpplena. För att de ska bli stora och saftiga krävs dels en stabil grund, rötter, dels att man gör saker och vattnar. Rötterna är de formella processer som driver utvecklingen. Men det är också de nätverk och samverkanskonstellationer som på olika sätt driver frågor kopplat till Norrbottens utveckling. Vattenkannorna illustrerar "saker", aktiviteter, åtaganden som parterna behöver göra för att ge näring till trädet.

Illustration Samplaneringsträdet

 

26 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontaktperson

Lizah Lund
Titel: Strateg Samhällsplanering och hållbarhet
E-post: lizah.lund@norrbotten.se
Telefon: 073-061 43 75