Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionalt kompetensförsörjningsarbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har regeringens uppdrag att ha en samordnande roll för kompetensförsörjningsfrågorna på regional nivå med syfte att bidra till ökad kunskap, översikt och samordning inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.

 Mångfald lärande matlagning
Foto: Scandinav

Ett antal områden har pekats ut som regionalt utvecklingsansvariga uppmanas att arbeta utifrån. Det är också områden som går väl i linje med Region Norrbottens egna prioriteringar:

  • Organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete
  • Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt.
  • Föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats samt ge förslag på insatser som kan tillgodose behoven, bland annat i syfte att fler ska påbörja reguljär utbildning.

Kompetensförsörjningsarbetet är en del av tillväxtarbetet i Norrbotten och målsättningen är en väl fungerande kompetensförsörjning. På kompetensförsörjningsområdet bedrivs ett flertal olika projektverksamheter och initiativ där regionen har en processledande eller samordnande roll. Region Norrbotten tar i enlighet med uppdraget även fram kunskapsunderlag i samverkan med andra aktörer och är samrådspart vid ansökningar av utbildningar och utbildningsplatser.

Särskilt prioriterade områden är utvecklingsarbete kopplat till validering, regionalt yrkesvux och utvecklingen av lärcentra. Andra exempel på områden där Region Norrbotten verkar är yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, högre utbildning, samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare, kompetensförsörjning inom bristyrken, ökade övergångar till arbete och en könsintegrerad arbetsmarknad.

2 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering