Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionalt yrkesvux

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Från och med den 1 januari 2017 började en förordning om statsbidrag gälla som syftar till en regionaliserad yrkesutbildning för vuxna, regionalt yrkesvux. Till skillnad från tidigare ska den regionala modellen i högre grad möta arbetsmarknadens behov av kompetens och nyanländas behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Medelålders kvinna
Foto: Astrakan, Scandinav

Förordningen innebär att statsbidrag ska sökas gemensamt av minst tre kommuner i samverkan för att på så sätt åstadkomma en stärkt regional samverkan vid planering och genomförande av utbildningar.

Regionalt yrkesvux ska erbjuda enstaka kurser utifrån den enskildes behov och förutsättningar, men också sammanhållna yrkesutbildningar. Förordningen slår fast att utbudet ska planeras efter samråd med regionalt utvecklingsansvarig aktör i respektive län, samt med Arbetsförmedlingen.

Som ett led i genomförandet av en regionaliserad yrkesutbildning för vuxna anordnar Region Norrbotten dialogmöten i samverkan med Norrbottens Kommuner, Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Dialogmötena genomförs 2-3 gånger per år och syftar till att främja och möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte inom kommunernas utbildningsplanering. Dialogmötena syftar även till att bistå kommunerna med behovs- och prognosunderlag.

2 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering