Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Disputationer

Kontaktperson

Karin Ruikka, Forskningssjuksköterska
Telefon: 072- 24 06 928, 0920-28 46 17
E-post: karin.ruikka@norrbotten.se

På den här sidan hittar du information om medarbetare inom Region Norrbotten som har disputerat 2014-2021.

Disputationer 2021

Fredrik Röding, överläkare vid ortopedkliniken, Sunderby sjukhus samt Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet, 2021-05-28.
Avhandling: Skador är inte otur/olycka! En populationsbaserad epidemiologisk studie av skador med särskild inriktning på traumarecidivism, höftfrakturer och geriatriska fallskador

Linda Spinord, arbetsterapeut vid rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus samt Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet, 2021-06-04.
Avhandling: Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i norra Sverige

Anna Bengtsson, allmänläkare vid Björkskatans hälsocentral, Luleå samt Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, 2021-09-17.
Avhandling: Visualisering av subklinisk ateroskleros. En metod för att minska risken för hjärtkärlsjukdom

Karna Johansson, överläkare och specialist i internmedicin/kardiologipå Medicinkliniken vid Kiruna sjukhus samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, 2021-10-08.
Avhandling: Kroppssammansättning hos vuxna med komplexa medfödda hjärtfel

Anna Jonsson Holmdahl, AT-läkare vid Sunderby sjukhus samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, 2021-12-03.
Avhandling: Mineralkortikoidreceptorantagonister vid hjärtsvikt - Orsaker till skillnaden mellan riktlinjebaserade behandlingsrekommendationer och klinisk praktik 

Viktor Holmdahl, leg. läkare på kirurgkliniken vid Sunderby sjukhus samt Institurtionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå Universitet, 2021-12-10.
Avhandling: Autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid reparation av komplexa bråck

Disputationer 2020

Lena Brandefors, överläkare, Umeå universitet
Avhandling: Waldenstrom's macroglobulinemia: population based studies of familial aggregation and prognostic factors

David Darehed, specialistläkare, Umeå universitet
Avhandling: The impact of organizational and temporal factors on acute stroke care in Sweden

Louise Öhlund, ST-läkare, Umeå universitet
Avhandling: Factors affecting the pharmacological treatment of bipolar disorder

Disputationer 2019

Christian Schyllert, läkare, Umeå universitet.
Avhandling: Sociala bestämningsfaktorer och astma - Populationsbaserade studier av astma och luftvägssymtom i relation till yrke, yrkesmässig exponering och socio- ekonomisk status.

Viktor Strandkvist, fysioterapeut, Luleå tekniska universitet.
Avhandling: Handgreppstyrka och postural kontroll hos personer med och utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom -Epidemiologiska och rörelselaborativa studier.

Fernando José Mota de Almeida, övertandläkare, Malmö universitet.
Avhandling: Computed tomography in endodontic decision making.

Sami Sawalha, specialistläkare, Umeå universitet.
Avhandling: Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Clinical phenotyping, mortality and causes of death. 

Disputationer 2018

Angelika Lantto, övertandläkare och verksamhetschef
Tandvårdens Kompetenscentrum, Region Norrbotten
Avhandling: Tooth Loss and Prosthetic Replacements among Persons with Dependency and Functional Limitations

Disputationer 2017

Inga.

Disputationer 2016

Aslak Rautio, överläkare
Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Diabetes Mellitus and cardiovascular risk. Epidemiology, etiology and intervention

Catharina Nordin, sjukgymnast
Primärvården Piteå, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Patient participation in and treatment effects of multimodal rehabilitation and the web behavior change program for activity

Helena Backman, statistiker
OLIN-studierna, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Lung function and prevalence trends in asthma and COPD

Marianne Sirkka, arbetsterapeut
Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Hållbart förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team. Möjligheter och utmaningar

Sofi Nordmark, sjuksköterska
Norrbottens läns landsting
Avhandling: Hindrances and feasibilities that affect discharge planning: perspectives before and after the development and testing of ICT solution.

Disputationer 2015 

Ann-Charlotte Kassberg, arbetsterapeut
FoI-enheten, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Förmåga att använda vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada med fokus mot arbete

Stig Hagstad, överläkare
Kiruna sjukhus, Norrbottens läns landsting
Avhandling: COPD among never-smokers. Prevalence, risk factors and comorbidities. The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden (OLIN) Studies Thesis XIII.

Pia Näsvall, överläkare Kirurgi
Sunderby sjukhus, Norrbotten läns landsting
Avhandling: Parastomal hernia: investigation and treatment

Mattias Blom, underläkare
Gällivare sjukhus, Norrbotten läns landsting
Avhandling: In-hospital bed occupancy and the emergency department – effects on decisions about the level of care

Angelica Forsberg, sjuksköterska
Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Patients´experiences of undergoing surgery. From vulnerability towards recovery-including a new, altered life

Göran Waller, distriktsläkare
Kalix, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Self-rated health. From epidemiology to patient encounter

Johan Niklasson, läkare
Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Morale in very old people with focus on stroke, depression and survival

Katja Warm, läkare
Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting
Avhandling: The epidemiology of allergic sensitization and the relation to asthma and rhinitis

Maria Andersson-Marchesoni, sjuksköterska
Norrbottens läns landsting
Avhandling: "Just deal with it”- Health and social care staff´s perspectives on changing work routines by introducing ICT 

Disputationer 2014

Ann-Sofie Forslund, sjuksköterska
FoU-enheten, Norrbottens läns landsting
Avhandling: A second chance at life. A study about people suffering out-of-hospital cardiac arrest

Birgitta Nordström, FoU-strateg
FoU-enheten, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Experiences of standing devices-voices from adults, children and their parents.

Malin Mattsson, sjukgymnast
FoU-enheten, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Patients’ Experiences and Patient-Reported Outcome Measures in Systematic Lupus Erythematosus and Systemic Sclerosis

Tomi Pösö, överläkare
Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Perioperativ handläggning av obesitaskirurgiska patienter

Yonas Berhan, barnläkare
Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting
Avhandling: Epidemiological studies on childhood diabetes

1 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering