Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Samband mellan e-cigarettanvändning och luftvägssymtom

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vid European Respiratory Societys (ERS) årliga konferens i september presenterades ett antal studier om risker förknippade med e-cigarettanvändning. En av studierna som ERS uppmärksammade i samband med den internationella konferensen var genomförda av forskare vid Region Norrbotten. Studien valdes ut som en av fyra forskningsprojekt som presenterades på en presskonferens och resultaten av studien har därefter fått massmedial uppmärksamhet i över 30 länder.

Studien presenterades av Linnéa Hedman, som är forskare vid OLIN-studierna och verksam i ett gemensamt projekt mellan Region Norrbotten, Umeå universitet och Göteborgs universitet.

Linnea Hedman presenterar studie om e-cigaretter
Linnea Hedman berättar vid European Respiratory Societys, som arrangerades i Italien i september.

Studien inkluderade 30 000 individer 20-75 år i slumpurval från befolkningen i Norrbotten och Västra Götaland som besvarade en enkät om luftvägssymtom, rökvanor och e-cigarettanvändning. Resultaten visade att andelen som använde e-cigaretter var 2 % och att användningen var vanligare bland män än kvinnor. E-cigarettanvändning var vanligast bland personer som rökte, 10 %, jämfört med 1 % bland ex-rökare och 0,6% bland icke-rökare.  

– Ett argument som ofta används för e-cigaretter är att de hjälper rökare att sluta, men våra resultat stöder inte detta påstående. Om så var fallet hade e-cigarettanvändning varit vanligast bland ex-rökare, säger Linnéa Hedman.  

Resultaten visade även att personer som både rökte och använde e-cigaretter hade den högsta förekomsten av luftvägssymtom såsom långvarig hosta, slemhosta och pipande, väsande andning.

– En förklaring till detta kan vara att rökare som börjat utveckla luftvägssymtom och vill sluta röka börjar använda e-cigaretter som ett första steg till rökstopp, men har ännu inte lyckats bli helt rökfria. En annan förklaring kan vara att rökning tillsammans med e-cigarettanvändning faktiskt leder till mer luftvägssymtom än produkterna var och en för sig, säger Linnéa Hedman. 

För att kunna avgöra huruvida e-cigaretter på sikt kommer att bidra till en ökning av luftvägsbesvär eller till minskning av andelen rökare i befolkningen krävs längre studier, menar Linnéa Hedman.  

Fakta om e-cigaretter 
Elektroniska cigaretter liknar vanliga cigaretter och innehåller en patron med vätska och ett batteri som hettar upp och omvandlar vätskan till ånga, så kallad vaping. E-cigaretter marknadsförs som en metod för att sluta röka men även för användning på platser och i situationer där rökning är förbjuden. E-cigaretter innefattas inte av Tobakslagen eftersom vätskan inte innehåller tobak. Den 1 juli 2017 trädde dock lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i kraft. Lagen omfattar enbart e-cigaretter som innehåller nikotin. I korthet innefattar lagen ett förbud att sälja e-cigaretter till personer under 18 år, krav på information, innehållsförteckning, hälsovarningar och regler kring hur produkterna får marknadsföras och säljas.

För mer information om studierna, vänligen kontakta:
Linnéa Hedman, OLIN-studierna, Region Norrbotten samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Telefon: 073-0286493
E-post: linnea.hedman@norrbotten.se

24 november 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer hos oss: