Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Stort forskningsanslag till OLIN-studierna från Nordiska ministerrådet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) har fått 9,5 miljoner kronor i forskningsanslag från Nordiska ministerrådet (NordForsk).

Anslaget ska användas till att studera likheter och skillnader i sjuklighet, sjukvårdskonsumtion och långtidsöverlevnad för sjukdomarna astma och KOL i Sverige, Norge och Finland.

Länderna har lite olika sjukvårds- och samhällsstruktur och forskarna kommer särskilt att studera i vilken grad socioekonomiska faktorer påverkar.

Samverkan med fem universitet

Projektet, som går under namnet ”Nordic EpiLung study - Multidisciplinära studier av obstruktiv lungsjukdom i ett socioekonomiskt och livstidsperspektiv” kommer att ske i samverkan med forskare vid OLIN-studierna på Region Norrbotten och universiteten i Umeå, Göteborg, Helsingfors, Tammerfors och Trondheim. Forskargrupperna har under lång tid tillbaka bedrivit forskning om dessa sjukdomar och med identiska metoder. Tack vare forskningsanslaget får nu forskarna möjlighet att göra gemensamma studier. 

Projektet kommer att pågå under åren 2018-2021 under ledning av professor Eva Rönmark på Region Norrbottens forsknings- och innovationsenhet.

Astma, allergi och KOL

OLIN-studierna startade 1985 och har genom åren utvecklats till en omfattande forsknings-verksamhet kring astma och allergi bland vuxna och barn, KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och hälsoekonomi. Övergripande syfte är att identifiera vad som ger upphov till sjukdomarna, men även vad som kan förbättra sjukdomsutvecklingen. Dessa kunskaper kan användas för att förebygga sjukdomarna och förbättra vård och behandling av de drabbade.

Kontaktperson

Namn: Eva Rönmark
Titel: Professor
Telefonnummer: 0920-28 44 83

21 mars 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer hos oss: