Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

118 åtgärder för en förbättrad folkhälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Totalt 118 punkter har tagits fram i en handlingsplan där det framgår på vilket sätt Region Norrbotten ska bidra till förverkligandet av Norrbottens folkhälsostrategi. Det rör sig om åtgärder och aktiviteter som regionen ska genomföra under 2018-2022. Ibland själv, men ofta tillsammans med någon annan regional aktör.

FHS

Befolkningen i Norrbotten har ett sämre hälsoläge än övriga riket. För Region Norrbotten är det därför viktigt att verka för fler friska år och fler arbetade timmar hos befolkningen, både för att öka det personliga välmåendet och för att klara framtidens välfärdsförsörjning.

Ett led i det är Norrbottens folkhälsostrategi som sträcker sig ända till 2026 och är ett samarbete med Norrbottens kommuner och länsstyrelsen i Norrbotten. Nu finns en handlingsplan framtagen för de första fyra åren, där det framgår på vilket sätt regionen ska främja folkhälsan och förverkliga Norrbottens folkhälsostrategi i samarbete med sina samarbetspartners, dit också kan räknas bland annat Svenska kyrkan, Norrbottens idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna och Luleå tekniska universitet.

Ett viktigt avstamp

Linda Frohm, regionråd med ansvar för folkhälsofrågorna, kommenterar:

– Det här är ett viktigt avstamp för Norrbottens regionala folkhälsoarbete. Varje organisation som står bakom strategin har under flera år arbetat med en förbättrad folkhälsa var för sig. Nu ökar vi insatserna, samordnar resurserna och kanaliserar dem mot de områden som folkhälsostrategin pekar ut som särskilt betydelsefulla för befolkningens hälsa.

Hon fortsätter:

– Vi vet att helheten är mer än summan av de olika delarna och det ökar förutsättningarna för att vi ska lyckas förbättra norrbottningarnas hälsa.

Regiondirektör Veronika Sundström betonar vikten av att fler måste välja att göra mer hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter.

– Det handlar inte bara om att göra mer av samma saker utan arbetet måste också göras annorlunda och bättre. Därför har vi delat upp aktiviteterna i initiativ som redan görs och nya krafttag för en förbättrad folkhälsa. Jag är glad och stolt över att de nya aktiviteterna är så många, säger hon.

En mer jämlik och jämställd folkhälsa

Region Norrbottens folkhälsocentrum ansvarar för att driva arbetet framåt inom regionen.

– Jag är tacksam för alla kloka förslag som kommit fram under processen kring hur vi kan samarbeta för en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa. Nycklarna till en förbättrad folkhälsa finns hos en mängd olika aktörer och endast tillsammans kan utvecklingen vändas, säger Annika Nordstrand, chef för Folkhälsocentrum.

I bilagan framgår de aktiviteter och åtgärder regionen kommer att tillhandahålla – ibland själv och ibland tillsammans med någon annan. Grönmarkerad text är aktiviteter/åtgärder som redan är igång, medan det som är svartmarkerat är nya initiativ.

Några exempel på nya initiativ:

 • Erbjuda utbildning för samhällsplanerare i hälsofrämjande stadsplanering.
 • Uppmuntran till vardagsmotion genom kampanjer.
 • Verka för att Senior Sport School anordnas för äldre.
 • Verka för ökad tillgänglighet till fritids- och kulturaktiviteter ute i länet, främst i de mindre orterna.
 • Se över möjligheten att bidra till att fler skolor i länet anordnar pulshöjande aktiviteter, paus-gymnastik samt skolyoga för elever, för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan.
 • Utforska möjligheterna till att utbildning om levnadsvanor och munhälsa ges till vuxen-studerande på exempelvis SFI.
 • Undersöka förutsättningarna att införa ett nationellt vårdprogram eller motsvarande för övervikt/ fetma.
 • Utbilda fler tobaksavvänjare.
 • Se över möjligheten att tillhandahålla kunskapsspridning i form av föreläsningar – öppna och riktade - på dagtid och kvällstid med olika teman kopplade till hälsa och levnadsvanor m m.
 • Undersöka möjligheten att äldre i länet erbjuds förebyggande hembesök för att säkra hemmet, kombinerat med hälsosamtal.
 • Digital ungdomsmottagning – där unga kan erbjudas samtal/rådgivning via internet.
 • Digital hälsocentral med en hälsofrämjande profil/tjänster etableras.
 • Verka för ökad tillgänglighet till dietister inom Region Norrbotten, bl a inom barn- och mödrahälsovården och inom psykiatrin.
 • Verka för att genomföra pilot där exempelvis hälsovägledare anställs för att stärka och utveckla arbetet med levnadsvanor, vid t ex hälso-centraler, på äldreboenden, ungdomsmottagningar och skolor.
 • Framtagning av hälsoinformation på lätt svenska och andra språk.
 • Öka hälso- och sjukvårdens kunskaper inom SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Kontaktperson

Namn: Joanna Hansson
Titel: Strateg Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Telefonnummer: 0920-28 43 83

Namn: Linda Frohm
Titel: Regionråd
Telefonnummer: 073-082 14 51

6 mars 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering