Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

17 av 27 examinerade stannar kvar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vi har summerat året som gått med läkarutbildningen vid Sunderby sjukhus via Umeå universitet.

Projektavslut och nytt namn på läkarutbildningen

För ett år sedan firades inte bara de första examinerade läkarstudenterna i Sunderbyn, utan även att hela projektet med den regionaliserade läkarutbildningen hade genomförts till fullo. Det firades med pompa och ståt den 17 januari 2014. Därefter togs också beslutet att byta namn från den regionaliserade läkarutbildningen till ”Läkarutbildning på fyra studieorter; Umeå, Östersund, Sundvall och Luleå/Sunderbyn”. 

Tredje kullen examinerades i januari 2015

Den 17:e januari i år, 2015, var det dags för den tredje kullen läkarstudenter att ta sin examen efter att ha studerat sina sista tre år på läkarprogrammet via Umeå universitet på Sunderby sjukhus. En examensceremoni för studenter, lärare och närstående hölls i aulan på Sunderby sjukhus, därefter fortsatte firandet med examensfest i studenternas egen regi på Kulturens hus.

Studenter tar läkarexamen
Examen 17 januari 2015

17 av 27 examinerade stannar kvar

Totalt har nu 27 studenter tagit sin läkarexamen efter studier i Sunderbyn och av dessa har 17 läkare valt att stanna kvar i länet.  Några är redan igång med sin AT (allmäntjänstgöring) och ytterligare nio påbörjar sin AT i länet under våren.  De kommer att ha sina placeringar i Sunderbyn, Piteå och Kalix.  En av dessa kommer att bedriva ett Forskar-AT vid Sunderby sjukhus. Övriga kommer att tjänstgöra som underläkare inom landstinget under våren.

Många läkarstudenter sommarjobbar inom landstinget

Större delen av läkarstudenterna stannar kvar i länet under sommaren och arbetar som semestervikarier. Alla som sökte fick erbjudande om sommarjobb, Exempelvis vid hälsocentraler i Boden, Luleå, Piteå och Övertorneå, på rättspsykiatrin i Öjebyn, på olika kliniker på Sunderby sjukhus, Piteå sjukhus och Kalix sjukhus.

Ca 50 % av blivande läkare vid UmU besöker Norrbotten

Ungefär hälften, cirka 40-50 personer, från varje klass av läkarstudenterna vid Umeå universitet tar chansen att besöka Sunderby sjukhus och Luleå/Norrbotten under termin 3 eller termin 4 inför sitt val av studieort.  Under 2014 har tre besöksresor anordnats och vi har tagit emot ca 140 läkarstudenter som fått lära sig mer om Norrbottens läns landsting, Sunderby sjukhus, staden Luleå och länet Norrbotten.

Läkarstudenter tar del av länets övriga hälso- och sjukvård

De läkarstudenter som genomför sina studier i Sunderbyn har under året fått möjlighet att besöka två andra sjukhus i länet, under våren besöktes Kiruna sjukhus och under hösten var det dags för Piteå sjukhus. Under våren 2015 planeras besök vid två hälsocentraler i glesbygd.  Under sin tre år långa studietid i Sunderbyn är tanken att de ska erbjudas möjlighet att besöka alla fem sjukhus i länet samt även några hälsocentraler för att träffa verksam personal på respektive plats,  ta del av framtida karriärmöjligheter och se mer av länet.

Erfarenhetsutbyte mellan studieorterna

I april besökte personal från Utbildningscentrum läkarutbildningen i Sundsvall. Här gavs möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner om framtida gemensamma arbetssätt. Frågor som berördes var allt ifrån fysiska lokalfrågor, lokal studiemiljö, forskningsarbeten under termin 10, studentrekrytering till framtida rekryteringsinsatser.  

Ny lektor och ny ordförande för läkarprogrammet

Under året har Aase Wisten tillträtt som lektor efter Dan Lundblad på termin 6. Dan har gått i pension som universitetslektor, men arbetar kvar som NLL-läkare. Aase blir även ny ortsamordnare för Sunderbyn efter Magnus Hultin, lektor på termin 7. Magnus är nytillträdd ordförande för programrådet för läkarutbildningen vid Umeå universitet med ansvar för alla fyra studieorter.

Nytt år och nya studenter välkomnas!

Avslutningsvis hälsades 11 nya studenter välkomna i Sunderbyn den 21 januari 2015 och ett nytt spännande år har börjat. Förhoppningsvis får vi också i år hälsa fler nyblivna läkare välkomna till landstinget och Norrbotten.

23 februari 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering