Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

”AKS-sköterskorna är framtiden för svensk sjukvård”

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Tornedalen är pionjärer i Sverige då det gäller att utveckla den nya rollen AKS-sköterskor – en specialiserad sjuksköterskeroll, som ska kunna ta över vissa uppgifter från läkarna. "Det är en nödvändig utveckling och det är antingen Norrbotten eller Japan som kommer att stå modell för framtidens välfärd", säger Elisabeth Eero, hälsocentralschef i Övertorneå.

 AKS-sköterskor Haparanda hälsocentral AKS Mervi Rundgren
Christer Palosaari och Mirja Keinänen på Haparanda hälsocentral studerar till AKS-sköterskor och hälsocentralschefen Mervi Rundgren, i mitten, ser positivt på effekterna för befolkningen. Foto: Jonas Hansson.

Vi möts i personalrummet på Haparanda hälsocentral för att prata om framtidens vård och hälsa och den nya rollen AKS-sköterska, där förkortningen står för avancerad klinisk sjuksköterska.

– Det finns många visioner kring vad en AKS-sköterska ska göra, men när det råder läkarbrist i stort sett i hela landet, särskilt inom primärvården, är det ett smart sätt att kompetensväxla, tycker Christer Palosaari, som vid sidan av sitt jobb som ambulanssköterska studerar till AKS-sköterska.

– Än så länge har det varit modulutbildningar vid Umeå universitet, men jag kommer nog att gå moduler också på andra universitet framöver, säger han och tillägger att han som ambulanssköterska redan arbetat med spetsvård tidigare.

Bättre kontinuitet för patienterna

Det har också hans kollega Mirja Keinänen, som gör sin AKS-utbildning på Helsingfors universitet, där det är mer strukturerat och sammanhållet.

– Jag har sedan tidigare arbetsuppgifter som jag tagit över från läkare i och med att jag jobbar med patienter som behöver blodförtunnande Waranbehandling. För patienterna blir det en bättre kontinuitet när de alltid får träffa mig istället för olika läkare. Det är bara ibland jag behöver konsultera våra läkare, säger hon.

I och med utbildningen till AKS-sköterska menar hon att hon blivit tryggare i att ta beslut som rör patienterna. Hon känner också att hon kan stötta sina kollegor på ett annat sätt i bedömningar.

– Region Norrbotten ska ha en eloge för att de ger oss den här möjligheten och även peppar oss, säger Christer Palosaari.

Hälsocentralschefen Mervi Rundgren, som säger att hon själv skulle kunna tänka sig att studera till AKS-sköterska i framtiden, menar att kompetensen hamnar någonstans mellan sjuksköterska och AT-läkare

Behöver tänka utanför boxen

Hon menar att Haparanda hälsocentral har jobbat på liknande vis i flera år.

– Vi behöver tänka lite utanför boxen och det har för oss varit av nöden kommet när vi inte haft läkare, men benämningen AKS och utbildningen är nytt. Sedan är inte tanken att AKS-sköterskorna ska ersätta läkarna utan komplettera dem. Så småningom kanske de också kan ta en del av ronderna på de särskilda boendena, säger hon.

Hon säger att det inte finns kapacitet att utbilda fler samtidigt just nu, men att det på sikt nog blir fler AKS-sköterskor på hälsocentralen.

– Det beror också lite grand på vilken livssituation sjuksköterskorna har, om de har möjlighet att studera och tidvis vara borta från familjen, säger hon.

Christer Palosaari utnämner AKS-sköterskorna till ”framtiden för svensk sjukvård”.

– Vi kommer att ta ett mycket större ansvar framöver och även ta över mycket av uppföljningen från läkarna, säger han.

 AKS-sköterskor Övertorneå hälsocentral AKS
Maria Rännare och Mari Huhtanen är AKS-sköterskor på Övertorneå hälsocentral, där Elisabeth Eero är hälsocentralschef. De har i flera års tid arbetat strukturerat med att bygga framtidens vård. Foto: Jonas Hansson.

Vända upp och ned på tankesätten

Några mil bort Övertorneå hälsocentral, som är pionjärer i Norrbotten när det gäller AKS-sköterskor.

Hälsocentralschefen Elisabeth Eero konstaterar dock att man inte bara bör fokusera på AKS-sköterskornas roll.

– De är en del i framtidens vård, men den består av många delar, säger hon.

Hon pekar på de affischer som hänger på hennes rum, som har sin bakgrund i projektet Flippen för några år sedan, där sju hälsocentraler i hela landet tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting, skissade på framtidens primärvård.

– Det handlade om att tänka nytt, att vända upp och ned, eller ”flippa” på tankesätten. Det centrala är att utgå från patientens önskemål och att alltid erbjuda vård så nära hemmet som möjligt, ibland fysiskt, ibland digitalt.

Antingen Norrbotten eller Japan

I dag är 30 procent av befolkningen i Övertorneå 65 år eller äldre, men om 15 år kommer det att vara 60 procent.

– Något måste hända och det är antingen Norrbotten eller Japan som kommer att stå modell för framtidens välfärd, säger Elisabeth Eero som ser AKS-sköterskorna som Övertorneå hälsocentrals hjärtebarn.

– Eftersom vi inte haft läkarbrist här känner vi inte att vi avlastar läkarna utan snarare att vi samarbetar för att patienterna ska kunna få en snabbare bedömning. Det är lite lättare att få tid hos oss också och vi jobbar så långt vår kompetens räcker, säger Maria Rännare, den ena av hälsocentralens två färdigutbildade AKS-sköterskor.

– Dessutom tar patienterna inte slut, så det finns så det räcker både åt oss och läkarna, säger Mari Huhtanen, den andra AKS-sköterskan, som liksom sin kollega har utbildat sig i Finland.

Fakta: Sedan 2016 har Region Norrbotten finansierat AKS-utbildning för åtta personer. Totalt finns det avsatt medel för 14 personer till och med 2018, vilket innebär att ytterligare sex personer får möjlighet att påbörja sin  utbildning i höst.

Kontaktperson

Namn: Elisabeth Eero
Titel: Hälsocentralschef Övertorneå
Telefonnummer: 0920-27 97 28

18 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering