Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Andra hjärtinfarkten kartlagd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den andra hjärtinfarkten behöver inte upplevas på samma sätt som den första, det visar sjuksköterskan och doktoranden Ulrica Strömbäcks forskning. Hon har tilldelas Region Norrbottens stipendium till minne av Elisabeth Holmgren. – Jag hoppas att den här forskningen kan göra att kunskapen om hur det är att få en andra hjärtinfarkt och varför man får den ökar, säger Ulrica Strömbäck.

Ulrica Strömbäck

Högupplöst bild på Ulrica Strömbäck.

Ulrica Strömbäck, Luleå tekniska universitet, forskar om personer som drabbas av hjärtinfarkt och är särskilt intresserad av den andra hjärtinfarkten. Det är ungefär tio procent av alla som får en hjärtinfarkt som drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt.  I sin forskning har hon upptäckt att för hälften av de kvinnor som får en andra hjärtinfarkt inträffar den inom 16 månader från den första. För männen är motsvarande siffra 33 månader.

– Att kvinnorna får sin andra hjärtinfarkt mer än dubbelt så snabbt som männen kan bero på att de har fler riskfaktorer och att de är något äldre än männen, säger Ulrica Strömbäck.

Riskfaktorerna som hon studerat är diabetes, rökning och högt blodtryck. Hon menar att vården kanske skulle behöva arbeta mer aktivt med kvinnors riskfaktorer.

– Det finns forskning som visar att kvinnor varken får samma behandling eller medicinering som män efter en hjärtinfarkt. Jag tror att sjukvårdens olika verksamheter skulle behöva utvärdera om det finns omotiverade könsskillnader och i så fall arbeta aktivt för att motverka dessa.

Ulrica analyserar data från Region Norrbottens databas Monica hjärtinfarktregister där insjuknande i hjärtinfarkt hos befolkningen i Norr- och Västerbotten finns registrerad. Registreringen har pågått sedan 1985.

– Att få tillgång till data från Monica-registret har varit avgörande för att kunna studera insjuknandet i den andra hjärtinfarkten.

När Ulrica studerade datan från Monica upptäckte hon att ungefär tio procent av männen och sexton procent av kvinnorna hade olika typer av symtom den första och den andra gången de drabbades av hjärtinfarkt. Det var framför allt fler kvinnor som vid andra insjuknandet i hjärtinfarkt hade de symtom som räknas som atypiska. Det kan handla om trötthet, illamående, magont eller en känsla av obehag i kroppen. Det vanligaste symtomet vid både första och andra hjärtinfarkten är dock smärta som sitter centralt i bröstet och det gäller för både män och kvinnor.

– Hjärtinfarkt är en folksjukdom och det är viktigt att veta att det finns olika symtom vid hjärtinfarkt. Att söka vård tidigt vid hjärtinfarkt är viktigt, behandling som sätts in snabbt minskar risken för bestående skador på hjärtat samt ökar chansen för överlevnad. Ett sätt att låta forskningen komma till ytterligare nytta skulle kunna vara att följa upp insjuknandet vid den första hjärtinfarkten genom att jobba utifrån en personcentrerad vård, menar Ulrica Strömbäck.

– I eftervården skulle man kunna gå igenom patientens insjuknande, vilka symptom de hade och hur lång tid det tog för dem att söka vård. De som har väntat med att söka vård uppmanas att göra det tidigare om det skulle få en andra hjärtinfarkt och de som har sökt vård tidigt behöver få en bekräftelse på att de gjort rätt.

Motivering

Ulrica Strömbäck har genom forskning om återinsjuknande i hjärtinfarkt jämfört det första och andra insjuknandet bland personer som drabbats av upprepade hjärtinfarkter. Det är betydelsefulla studier då tidigare forskning visar att många känner sig oroliga för att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt. Forskningen har även kunnat påvisa skillnader mellan könen med avseende på riskfaktorer för att insjukna och tidsintervall för att återinsjukna i hjärtinfarkt. Resultat stärker betydelsen av att eftervården för personer som drabbats av hjärtinfarkt är individuellt anpassad. Studierna bedrivs i nära samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet och är ett gott exempel på hur samverkan mellan akademi och verksamhet kan bli till nytta för såväl medborgare som medarbetare inom hälso- och sjukvården.  

Om stipendiet

Som landstingsdirektör arbetade Elisabeth Holmgren med att bygga broar mellan akademin och landstingets verksamhet inom områdena förbättringskunskap, utbildning och forskning. Stipendiet ska stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet. Stipendiet delas ut under den akademiska högtidsveckan på universitet och är på 35.000 kronor.

Kontaktperson

Namn: Ulrica Strömbäck
Titel: Doktorand
Telefonnummer: 0920-492543

24 november 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering