Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arjeplog satsar på folkhälsan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I Region Norrbottens plan för en bättre folkhälsa inryms 118 aktiviteter. De ska bidra till förverkligandet av Norrbottens folkhälsostrategi, som även Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens Kommuner står bakom. I Arjeplog arbetar hälsocentralen tillsammans med kommunen aktivt för att nå en bättre folkhälsa.

Arjeplogs hälsocentral
Arjeplogs hälsocentral lyfter fram betydelsen av en god folkhälsa bland medborgarna, men även medarbetarna . Från vänster: Carina Flinkfeldt, sjuksköterska, Carola Wallstål, verksamhetschef, och Anna Vestin, enhetschef . Foto: Jonas Hansson.

De 118 punkterna, som arbetats fram på regionens folkhälsocentrum, har sin bakgrund i att befolkningen i Norrbotten har ett sämre hälsoläge än i övriga riket. Genom att verka för fler friska år och fler arbetade timmar hos befolkningen kan det personliga välmåendet öka samtidigt som det bidrar till att klara framtidens välfärdsförsörjning.

– För en glesbygdskommun som Arjeplog är samverkan superviktigt för att nå målet, säger Carola Wallstål, verksamhetschef för hälsocentralerna i båda a-kommunerna, även Arvidsjaur.

Arjeplogs hälsocentral
Anna Vestin och Carina Flinkfeldt ser hälsosamtalen som viktiga.

Utbildningsdag

Tillsammans med enhetschefen och sjuksköterskan Anna Vestin och sjuksköterskan och ambulansvårdaren Carina Flinkfeldt har vi slagit oss ned i hälsocentralens konferensrum. Utanför fönstret skymtar Hotell Lyktan och Arjeplogs centrum.

Tillsammans med kommunen har hälsocentralens personal gått igenom de 118 punkterna för bättre hälsa.

– Vi valde ut tio punkter som vi ville börja med. Det handlar bland annat om att vidareutbilda de som möter barn och ungdomar och oss själva på hälsocentralen i livsstilsfrågor. Regionens folkhälsocentrum har varit hit och hållit utbildning, säger Carola Wallstål.

Satsa på de äldre

Hon tillägger:

– I samband med det erbjöd vi också alla som deltog en miniscreening, där vi kollade bland annat blodtryck och lungfunktion, säger Carola Wallstål.

– Vi har också deltagit i en utbildningsmässa där vi diskuterade med eleverna hur de ser på sin hälsa, säger Anna Vestin.

Tanken var att de sedan skulle gå vidare med de äldres hälsosituation, men också flera andra av de utvalda punkterna.

– Men så kom pandemin, konstaterar de.

Arjeplogs hälsocentral
Det finns förbättringspotential för arjeplogsborna när det gäller kosten, konstaterar Carina Flinkfeldt. Foto: Jonas Hansson.

Hälsosamtal prioriterade

För något år sedan hade de ett medborgarkafé för att möta arjeplogsborna och det blev en väldigt bra dialog. Det uppföljande mötet har däremot fått ställas in – på grund av corona …

Anna Vestin konstaterar att en av de folkhälsoinsatser hälsocentralen prioriterar är hälsosamtal för personer som fyller jämnt, 40, 50 och 60 år. De har även fört en dialog med kommunen om att erbjuda hälsosamtal till utvalda kommunanställda oavsett ålder. En tanke är att göra det digitalt tillsammans med Folkhälsocentrum.

Motiverande samtal

För att förbättra sina hälsosamtal har de skickat flera i personalen på motiverande samtal.

– Det är för att de ska lära sig att ställa rätt frågor om livstilsfrågorna, som hur, var, när och ”hur tänker du”. Det handlar om att väcka tankar hos arjeplogsborna själva hur de kan ta kontroll över sina egen liv, säger Anna Vestin.

Hon tillägger att hälsocentralen också gör regelbundna blodtryckskontroller på de som är i behov av det.

Arjeplogs hälsocentral
Carina Flinkfeldt, Carola Wallstål och Anna Vestin vill återuppta folkhälsoarbetet med full fart så snart det är möjligt, men delar av det har pausats på grund av coronapandemin. Foto: Jonas Hansson.

Ohälsotalet högt

Carola Wallstål inflikar att det äts mycket kött och grädde, men inte så mycket grönsaker, bland arjeplogsborna. Hon noterar också att det finns svart på vitt i den kommunsammanställning som gjorts genom Norrbottens folkhälsostrategi att ohälsotalen i kommunen är högre än i andra Norrbottenskommuner. Dessutom lever invånarna kortare.

– Det förekommer också hot, våld och alkohol i hemmen liksom att psykisk ohälsa är vanligt, säger Carina Flinkfeldt.

– Vi upplever att det är vanligare med alkohol nu än för tio år sedan. En del av de här frågorna täcker vi upp i vårt ANDT-råd, som står för alkohol, narkotika, doping och tobak. Också där samarbetar vi med kommunen, liksom i folkhälsorådet, säger hon.

Vill komma igång igen

Hur lång tid det tar att återuppta folkhälsoarbetet efter den ofrivilliga corona-pausen återstår att se,

– Vi vill absolut komma igång med full fart. Det finns verkligen en vilja, men för närvarande har vi dessutom en vårdskuld att beta av, säger Carola Wallstål.

Carina Flinkfeldt säger att de är väl medvetna om att det ligger mycket arbete bakom att verkställa alla 118 punkter.

– Därför kommer vi även framöver att välja ut dem vi kan göra något bra av, säger hon och får medhåll av sina kollegor.

Carola Wallstål
För Carola Wallstål, verksamhetschef för hälsocentralerna i Arjeplog och Arvidsjaur, är samarbete en framgångsfaktor i folkhälsoarbetet. Foto: Jonas Hansson.

Kommunen håller med

Även på kommunen finns en förhoppning om att kunna återuppta det arbete som har påbörjats.

– När det gäller folkhälsofrågorna är de generellt sett jätte-jätteviktiga. En förutsättning för att vi ska lyckas är att kommunen samarbetar med hälsocentralen utifrån våra olika roller. Vi är en stor arbetsgivare och har också många kontakter med befolkningen. Om vi tillsammans med regionen kan hitta vägar för att förbättra foilkhälsan är det en självklarhet för oss att vi ska göra det, säger Anna Kaltenegger, administrativ chef och personalchef på Arjeplogs kommun.


Arjeplogs tio prioriterade folkhälsoaktiviteter

Utifrån Region Norrbottens handlingsplan 2018 – 2022 för en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa har hälsocentralen i samråd med kommunen valt tio av 118 aktiviteter att jobba vidare med i ett första skede:

 1. Utbildning av personal, kommun och region, i levnadsvanor.
 2. Utbildning för kommunpersonal angående vikten av sömn och stresshantering.
 3. Bidra till arbetssätt för att stärka elever och förbättra deras levnadsvanor.
 4. Utöka hälsosamtal till att innefatta fler åldersgrupper.
 5. Verka för att MHV och BHV (mödra- och barnhälsovård) får rätt förutsättningar att i samarbete med kommunen arbeta för förbättrade levnadsvanor.
 6. Arbeta för att mer hälsosam mat serveras inom olika offentliga verksamheter.
 7. Öka samverkan inom tobaks- och alkoholpreventiva arbetet.
 8. Arbeta för att äldre ska ha tillgång till sociala mötesplatser och fysisk aktivitet.
 9. Stärka och utveckla invånarnas digitala kompetens.
 10. Fysisk aktivitet på äldreboende.

Kommunblad om hälsoläget för Arjeplog, Norrbottens folkhälsostrategi (klicka på länken för pdf med mer information).

5 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering