Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arvidsjaurs hälsocentral lockar ST-läkare till glesbygden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Brist på sjuksköterskor, men gott om specialist- och ST-läkare. Så ser situationen ut på hälsocentralen i Arvidsjaur som trots att den ligger i glesbygd lockar många utbildningsläkare – bland annat tack vare att det också finns en viss nivå av akutsjukvård där.

 Längst fram distriktsläkarna Sofia Åhman och Roger Konradsson, som även är handledare för de fem ST-läkarna. Bakom dem, uppifrån och ned: Caroline Rajala, Ida Olofsson, Emelie Mårdberg, Nadja Johansson och Per Stenlund.
Längst fram distriktsläkarna Sofia Åhman och Roger Konradsson, som även är handledare för de fem ST-läkarna. Bakom dem, uppifrån och ned: Caroline Rajala, Ida Olofsson, Emelie Mårdberg, Nadja Johansson och Per Stenlund. Foto: Jonas Hansson.
Just denna dag, mitt under coronakrisen, är sju av hälsocentralens läkare i tjänst och att det är ett sammansvetsat gäng med hög samlad kompentens går inte att ta miste på.

– Vi har väldigt bra med specialistkompetens här. Bland annat en narkosläkare, vilket är bra då vi ligger så långt från närmaste sjukhus i Piteå, och en gynekolog, som ibland har genomfört förlossningar lokalt, säger Roger Konradsson, distriktsläkare.

Fem ST-läkare

Tillsammans med Sofia Åhman och Helena Wallström är han handledare för de inte mindre än fem ST-läkare som just nu är på plats för sin femåriga specialisttjänstgöring på Arvidsjaurs hälsocentral.

De flesta av dem är i början av sin tjänstgöring. De flesta är också från Arvidsjaur eller har tänkt bli kvar på orten långsiktigt.

– Vi skulle också ha fått fyra nya AT-läkare under våren, men på grund av covid-19 blir det bara två stycken, båda från Piteå älvdals sjukvårdsdistrikt. De två som skulle ha kommit från Gällivare behövs på sjukhuset där, säger Roger Konradsson.

Inga hyrläkare

Ida Olofsson konstaterar att det är ovanligt med så många ST-läkare samtidigt på en liten glesbygdshälsocentral.

– Det har bland annat inneburit att vi kunnat lyfta bort behovet av hyrläkare. Vi har inte haft någon hyrläkare här det senaste året och vi har gemensamt kommit överens om att vi ska klara det så långt som möjligt utan, säger hon.

– Med ett fast team blir personkännedomen om patienterna bättre, liksom kontinuiteten i form av uppföljningar. Vi har dessutom infört PAL, patientansvariga läkare. Det innebär att våra patienter i så stor utsträckning som möjligt har fått lista sig hos en specifik läkare, tillägger Sofia Åhman.

Arvidsjaurs hälsocentral
Läkarteamet på Arvidsjaurs hälsocentral: Per Stenlund, ST-läkare, Roger Konradsson, distriktsläkare och medicinskt ledningsansvarig (MLA), Nadja Johansson, ST-läkare, Emelie Mårdberg, ST-läkare, Caroline Rajala, AT-läkare, Ida Olofsson, ST-läkare och narkosläkare, och Sofia Åhman, distriktsläkare. Saknas på bilden gör Tove Bokrantz, ST-läkare, Helena Wallström, distriktsläkare och gynekolog, och Linda Beckert, distriktsläkare. Foto: Jonas Hansson.

Flexibla lösningar

Roger Konradsson menar att även om de är väl rustade med utbildningsläkare för att vara en så liten hälsocentral skulle det gärna ha fått vara några till distriktsläkare.

– Det kommer ju att dröja innan de som gör ST är klara och de gör också ungefär hälften av den femåriga utbildningstjänsten på andra enheter. Dessutom är det flera som jobbar deltid. Själv jobbar jag till exempel deltid på ungdomsmottagningen i Boden och Helena Wallström jobbar deltid på kvinnokliniken i Skellefteå, säger han och tillägger att det är positivt med möjlighet till flexibla lösningar på olika orter.

Även akutsjukvård

På frågan om hur ST-läkarna upplever det att göra sin tjänstgöring på en glesbygdshälsocentral svarar alla gemensamt att det är toppen.

– Det är dessutom roligt att kunna kombinera att jobba i glesbygd med att samtidigt få arbeta med akutsjukvård, vilket beror på att vi har både ambulansintag och röntgen här och är förberedda på att ta emot svårt sjuka, säger Per Stenlund.

Arvidsjaurs hälsocentral
ST-läkare Per Stenlund vid huvudentrén till Arvidsjaurs hälsocentral. Till vänster Nadja Johansson. Foto: Jonas Hansson.

Svårare locka sjuksköterskor

Det finns också, eller rättare sagt ska finnas, sex obs-platser i Arvidsjaur. Just nu är de stängda på grund av sjuksköterskebrist.

– Våra sjuksköterskor är liksom övrig personal oerhört kompetenta. De är också väldigt erfarna när det gäller narkos- och akutmedicin, men vi behöver rekrytera fler för att kunna upprätthålla obs-platserna, säger Roger Konradsson.

En viktig orsak till att det är svårare att rekrytera sjuksköterskor än läkare menar de är att kommunen och Försvarshälsan betalar högre löner, framför allt ingångslöner.

Slumpen styr

Arvidsjaurs hälsocentral har liksom Arjeplogs hälsocentral åtta mil bort samma verksamhetschef, Carola Wallstål, men i nuläget inget organiserat samarbete. Framöver kan det kanske bli aktuellt bland annat för att förbättra rekryteringsläget för sjuksköterskor, som möjligen skulle kunna kombinera tjänstgöring på båda orterna.

– Arjeplog har kanske haft lite lättare att rekrytera sjuksköterskor, men ibland är det slumpen som styr att det flyttar in en sjuksköterska till orten., säger Roger Konradsson.

Spanska sjukan

Under våren har fokus legat mycket på coronapandemin som väcker särskilda tankar i både Arvidsjaur och grannkommunen Arjeplog eftersom det vid en historisk tillbakablick kan konstateras att de var bland de allra hårdast drabbade områdena i Sverige av en annan pandemi, nämligen spanska sjukan. För ganska exakt hundra år sedan kulminerade den efter en välbesökt vintermarknad i Arvidsjaur och än i dag pratas det om det på bygden.

Arvidsjaurs hälsocentral
Entrén till Arvidsjaurs hälsocentral är låst under coronakrisen. När patienterna som söker av andra skäl än luftvägssymtom kommer dit får de ringa på och möts då av bland annat undersköterskorna Marita Ögren och Carina Edström. Foto: Jonas Hansson.

Moderna sjukstugor

När utbrottet var över kunde dödssiffran i Arjeplog 1920 summeras till 90 personer, motsvarande 2,7 procent av befolkningen, och i Arvidsjaur till 159 personer, 2,2 procent av befolkningen.

Det ledde till att myndigheterna därefter uppförde moderna sjukstugor på båda orterna.

På frågan om de är oroliga för coronaviruset svarar Per Stenlund:

– Nej, vi var lite oroliga för smittspridning från testförarna, som bland annat kommer från Italien och Tyskland, men de avslutade säsongen tidigare och det blossade inte upp något i samhället efteråt. Däremot var det en potentiell risk. Vår uppmaning till arvidsjaursborna är ändå att det är viktigt att de följer myndigheternas rekommendationer angående corona eftersom faran är långt ifrån över.

29 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering