Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

BUP-linjen ringar in problematiken och frigör mer tid för behandling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det är till BUP-linjen föräldrar från hela Norrbotten vänder sig för en första kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. "Vi kan kartlägga behoven och inge hopp. Jag är stolt över mitt jobb", säger psykiatrisjuksköterskan Johanna Jonsson.

BUP-linjen Norrbotten
BUP-linjen i Norrbotten använder sig av en strukturerad telefonintervju för att kunna bedöma vårdbehovet hos barn och unga och hänvisa till rätt vårdnivå. Från vänster Ida Jonsson, skötare, Veronica Lundberg, sekreterare, Shiler Hussami, barnpsykiatriker, Johanna Jonsson, psykiatrisjuksköterska och samordnare, Britt Rutström, socialpedagog, och Sofia Lagerskog, psykiatrisjuksköterska. Foto: Anders Alm.

I Norrbotten finns fyra barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar  – i Gällivare, Kalix, Piteå och Luleå/Boden. Tidigare har den första bedömningen skett vid respektive mottagning, vilket i praktiken inneburit olika höga trösklar för barn och unga upp till 18 år för att få specialistvård.

Förra våren etablerades BUP-linjen, en telefonbaserad enhet med lokaler i ”barnflygeln” på Sunderby sjukhus. Där jobbar för närvarande två psykiatrisjuksköterskor, en socialpedagog, en skötare och en sekreterare. Dessutom finns en överläkare kopplad till verksamheten.

Enhetlig bedömning

BUP-linjen tar emot nya ärenden via telefonrådgivning och remisshantering. Förutom egenvårdsbegäran från föräldrar handlar det om remisser från skola, primärvård och socialtjänst.

– Tack vare oss blir det en enhetlig bedömning, oavsett var i länet man bor, säger Johanna Jonsson, som är psykiatrisjuksköterska och samordnare på BUP-linjen.

Ett av deras uppdrag är att kvalitetssäkra flödet till barn- och ungdomspsykiatrin, alltså ta reda på vem som är i behov av specialiserad vård.

– Barn- och ungdomspsykiatrins resurser är till för dem som har svåra psykiatriska tillstånd. Alla andra ska erbjudas hjälp i första linjen, förklarar barnpsykiatrikern Shiler Hussami.

Strukturerad telefonintervju

I fall där det verkar handla om en psykiatrisk problematik bokas en tid för en BCFPI, som står för Brief Child and Family Phone Interview. Det är en strukturerad telefonintervju, oftast med en av föräldrarna, där olika symtom och funktioner hos barnet och dess familj värderas. Frågorna berör bland annat sinnesstämningar, fobier, neuropsykiatrisk problematik och beteendeproblematik.

Dessutom kartläggs övriga belastningar, till exempel missbruk, psykisk ohälsa hos förälder och våld i familjen.

– Det är en bred screening av problemen, som samtidigt ger en vägledning till vilken vårdnivå som ska erbjudas. Med hjälp av intervjun fångar vi upp betydligt mer än vid ett ostrukturerat samtal, där man omedvetet gör en egen, subjektiv bedömning, säger Johanna Jonsson.

Ringar in vad problematiken handlar om

Om resultatet signalerar att barnet har ett medelsvårt till svårt psykiskt tillstånd bokar BUP-linjen en tid på någon av de fyra mottagningarna. Behandlaren får tack vare intervjun tillgång till värdefull information, både om bakgrunden och det aktuella tillståndet.

– Arbetet kan på så sätt komma igång direkt, ofta fördjupas bedömningen redan vid det första mötet. Vi väljer dessutom en behandlare som är nischad på det symtom det handlar om, exempelvis depression eller ångest. En annan fördel är att familjen slipper upprepa sin historia. Då vi på BUP-linjen redan ringat in vad problematiken handlar om blir flödet snabbare, vilket är bra för alla inblandade, säger hon.

Skolan har ett ansvar

Bedöms barnet ha en enklare problematik hänvisas det i stället till en annan aktör, till exempel primärvård, skola, elevhälsa eller socialtjänst.

– Man kan likna det vid en stukad fot – där opererar man inte direkt utan lindrar först. Vad gäller barn kan det vara skolan som i första skedet ska lindra och stötta, säger Ida Jonsson, skötare.

Ibland hjälper det med åtgärder som underlättar för barnet att koncentrera sig.

– Skolan kan till exempel anpassa pedagogiken och se till så att det blir mindre stökigt i klassrummet. Det kan räcka långt, säger Shiler Hussami.

Om det visar sig att insatserna på basnivån inte räcker till ska föräldrarna återkomma till BUP-linjen – inget ärende ska falla mellan stolarna.

Föräldrar hör av sig för råd

Hittills har ingen förälder gett uttryck för besvikelse över att deras barn inte fått komma till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.

– I och med att vi tagit oss tid och lyssnat på dem, gjort intervjun och fått fram så mycket information, känner vi oss trygga i vårt beslut när vi hänvisar dem till exempelvis primärvården. Och vi säger aldrig ”hej då, lycka till” utan alltid ”prova det här först, vi finns kvar och ni är välkomna att ringa igen”. Vi har föräldrar som regelbundet hör av sig för att få råd och stöd av oss, förklarar Ida Jonsson.

Mer tid kan läggas på behandling

Vad tycker BUP-mottagningarna i länet om ert arbete?

– När deras administration minskar, till exempel vad gäller remisser, kan de lägga mer tid på behandlingar. Vi har kontinuerliga avstämningar varje månad och ibland daglig kontakt. Det här gör vi tillsammans, säger Johanna Jonsson, som på frågan vad hon tycker om sitt jobb svarar:

– Jag tycker att jag har världens bästa jobb! Visst kan jag sakna den direkta patientkontakten, men trots att vi tar samtalen per telefon blir det levande ändå. Det är fantastiskt att vi kan erbjuda barn och unga och deras föräldrar en så pass kvalitetssäker första bedömning.


Fakta om BCFPI

  • BCFPI står för Brief Child and Family Phone Interview.
  • En intervju tar ungefär 45 minuter.
  • Under BUP-linjens första verksamhetsår i Norrbotten gjordes cirka 800 intervjuer.
  • BUP-linjen har tittat på Region Hallands barn- och ungdomspsykiatri, där screeningmetoden BCFPI använts sedan 2005. Regioner som nu funderar på att införa verktyget har i sin tur hört av sig till Region Norrbotten.
  • Telefonnumret till BUP-linjen i Norrbotten är 010-452 63 64.

22 juli 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering