Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bättre och snabbare stöd på hjärtrehab i Kiruna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Trots hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar är det OK att bli andfådd. Det är överhuvudtaget viktigt att röra på sig, men för många patienter är det svårt att veta hur mycket de törs anstränga sig. Då är hjärtrehabteamet på Kiruna sjukhus ett viktigt stöd. Genom nya arbetssätt och metoder har de lyckats ge hjärtpatienterna både bättre och snabbare hjälp.

Hjärtrehabiliteringen Kiruna sjukhus
Delar av hjärtrehabteamet på Kiruna sjukhus. På träningscykeln: Jenny Bågesund-Laurila, enhetschef för paramedicin, omgiven av Helena Ågren, fysioterapeut, Veronica Eldebrandt, hjärtsköterska, och Linnéa Esko, fysioterapeut. Foto: Jonas Hansson.

Vi träffas i det konditionsträningsrum de har inrett på sjukhusets medicin- och rehabklinik. Där finns bland annat en träningscykel som alla patienter erbjuds att testa sin kondition på.

Med hjälp av ett cykelkonditionstest får de under kontrollerade former en indikation på hur mycket de kan anstränga sig. Förutom blodtrycks- och pulsmätning får de göra olika självskattningar över hur de påverkas av cykelturen.

På sparlåga

Cykeltestet är en viktig del i hjärtrehabiliteringens nya erbjudande till hjärtpatienter, som efter en framgångsrik start drabbades av ett bakslag på grund av coronapandemin. Den gör att patienter i riskgrupperna inte vågar sig dit. Därför går mycket av verksamheten tillfälligt på sparlåga.

– Exempelvis ligger gruppträningen nere, berättar Jenny Bågesund-Laurila, enhetschef för paramedicin.

Två grupper

Annars erbjuder de samtliga patienterna att träna i grupp 24 gånger under tre månader.

– Från början fanns bara en grupp, men sedan vi sett över våra arbetssätt lyckades vi få igång två grupper där vi kör olika hårt. Dubbleringen av grupperna, liksom att vi tillfälligt ökade storleken på dem, gjorde att vi lyckades kapa köerna. Samtidigt kunde vi inkludera hjärtsviktspatienter, mot tidigare bara hjärtinfarktpatienter, säger fysioterapeuten Linnéa Esko.

Köerna kortades

Även cykeltestningen pausades i mars-april, men är igång nu igen och nästan alla väljer att tacka ja att komma dit.

– Vi erbjuder alla att på kort varsel komma på dels cykeltestet, dels ett rådgivande samtal, säger hjärtsköterskan Veronica Eldebrandt, som konstaterar att det tidigare var cirka fyra-fem månaders kö för att komma i kontakt med hjärtrehabiliteringen, men att det tack vare nystarten kortades till fyra veckor.

Hjärtrehabiliteringen Kiruna sjukhus
Jenny Bågesund-Laurila, Helena Ågren, Linnéa Esko och Veronica Eldebrandt hoppas att snart få komma igång med hjärtträningsgrupperna igen. Foto: Jonas Hansson.

Extra medel till fysioterapeut

Jenny Bågesund-Laurila berättar alla sjukhus i Norrbotten för något år sedan fick centrala medel för att anställa en fysioterapeut att jobba med hjärtsvikt.

I Kiruna valde de att använda personalförstärkningen till att förbättra arbetet med hjärtrehabilitering både för den gruppen patienter och de som haft hjärtinfarkt.

– Inte minst har det blivit en förbättring för hjärtsviktspatienter, som tidigare inte fick träffa en fysioterapeut, säger Jenny Bågesund-Laurila.

Redan innan dess hade personalen insett att köerna var för långa och för att förbättra för patienterna tillsattes en arbetsgrupp bestående av läkare, hjärtsköterska, fysioterapeuter och chefer. De diskuterade hur de kunde förändra arbetssätt, skapa tydligare rutiner och öka samarbetet mellan personalen.

Bättre flöde för patienterna

De enades bland annat om att arbeta utifrån bäst kända arbetssätt och att skapa ett bättre flöde för patienterna. Det handlade exempelvis om förändringar av rutinerna för administrationen, telefonuppföljning av vissa besök och inrättande av cykeltestlokalen.

Läkare och sjuksköterskor på medicin- och rehabkliniken samarbetar nu med fysioterapeuter på den paramedicinska enheten.

– Tidigare hade inte så mycket med varandra att göra, men nu är det fullt fokus på samarbete och personcentrerad vård, säger Jenny Bågesund-Laurila.

Telefonuppföljning

Hur framtiden ser ut beror på utvecklingen av coronapandemin och vilka restriktioner och råd som finns för riskgrupperna.

– Tills vidare arbetar vi mycket med telefonuppföljning, men i framtiden kanske vi även kan arbeta med exempelvis rådgivning och träning via Skype. Det är något vi redan tidigare har fundera på för de östra kommundelarna, där avståndet till sjukhuset är långt, säger Jenny Bågesund-Laurila.

”Jättetråkigt”

Fysioterapeuterna Linnéa Esko och Helena Ågren konstaterar att de som börjat i hjärtträningsgrupperna innan corona, och tvingats avbryta dem, lyckats bättre på att träna hemma på egen hand, medan det är svårare för nya patienter att komma igång.

– Många behöver handledd träning och det är dessutom roligare att träna i grupp, säger de.

– Det känns jättetråkigt, framför allt för patienterna, att precis när vi fått igång allt på ett bra sätt och väntelistan var i stort sett borta så kom corona, säger Helena Ågren.

Samtidigt står hon tillsammans med kollegorna redo att komma igång fullt ut igen så snart som möjligt.

7 september 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering