Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

De går i bräschen för en god och nära vård i glesbygden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Allt fler hälsocentraler i glesbygd börjar se den negativa befolkningsutvecklingen som en styrka istället för en omöjlig utmaning. ”Det har hjälpt oss att bli lösningsfokuserade och hitta nya arbettsätt”, säger Elisabeth Eero verksamhetschef vid Övertorneå hälsocentral, som ingår i ett nytt samarbete kring god och nära vård i glesbygd.

Nära vård i glesbygd - Övertorneå
Elisabeth Eero, verksamhetschef, och Mari Huhtanen, AKS (avancerad klinisk sjuksköterska) och enhetschef, på Övertorneå hälsocentral tillsammans med Carina Kemppainen, äldresamordnare och enhetschef för äldreomsorgen på Övertorneå kommun. Foto: Jonas Hansson.

Region Norrbottens hälsocentraler i Jokkmokk och Övertorneå har fått stöd från Socialdepartementet för att tillsammans med respektive kommuner utvecklas till modellkommuner i god och nära vård, där bland annat nya samverkansformer testas (se faktaruta längst ned).

Så tycker Britt-Marie om vården

Bra samarbete sedan länge

Carina Kemppainen, äldresamordnare och enhetschef för äldreomsorgen på Övertorneå kommun, konstaterar att det finns ett bra samarbete mellan kommunens äldreomsorg och hälsocentralen sedan länge.

– En förklaring är att vi finns i samma hus, säger hon och får medhåll av Mari Huhtanen, enhetschef, på Övertorneå hälsocentral.

– Vi försöker alltid lösa de behov patienterna har gemensamt, säger hon.

Inte parallella organisationer

Elisabeth Eero, verksamhetschef på hälsocentralen, beskriver samarbetet som en win-win-situation.

– I en liten kommun går det inte att ha parallella organisationer. Patienterna bryr sig inte heller om det är kommunen eller regionen som hjälper dem, säger hon.

Elisabeth Eero nämner också att hälsocentralerna i de tre grannkommunerna Övertorneå, Överkalix och Haparanda kommer att få en gemensam verksamhetschef inom kort och i och med det ett utökat samarbete.

Övertorneå hälsocentral
Mari Huhtanen, Elisabeth Eero och Carina Kemppainen i ett av de två videokonferensrummen på Övertorneå hälsosamtal. Foto: Jonas Hansson.

Tänka nytt

Stödet till att utveckla Övertorneå till en av Region Norrbottens två modellområden ser hon som ett kvitto på att de är på rätt väg.

– Vi har inte en gemensam börs med kommunen, även om jag för egen del kan tycka att det vore idealet, men med allt fler multisjuka och äldre patienter och samtidigt en stram budget har vi varit tvungna att tänka nytt. Exempelvis byter vi tjänster med varandra eftersom vi har samma mål och fokus – att erbjuda den bästa vården för de som behöver den.

Skala upp i övriga landet

Tack vare de statliga medlen blir det nu mycket enklare att arbeta vidare med utvecklingsfrågorna och dela erfarenheter med andra. Tillsammans med övriga modellområden i de fyra norr-regionerna ser Elisabeth Eero att projektmedlen kommer att kunna bidra till att förstärka det försprång som norra Sverige har på grund av den demografiska utvecklingen.

– Vi ser det som att vi går i bräschen och att det vi gör här kommer att kunna skalas upp i övriga landet, först i andra glesbygdsområden, men sedan även i städer.

Egenvården den närmsta vården

För att kommunerna och regionerna ska klara av att bedriva en god och nära vård och omsorg behöver de se till helheten och arbeta promotivt med hälsa, förklarar hon.

– Det innebär att det är allas ansvar och när vi pratar om nära vård är egenvården – den som patienten kan ge sig själv hemma – den närmsta vården.

Elisabeth Eero konstaterar att ingen vill leva dygnet runt som patient, utan tvärtom kunna klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt.

– Därför är behovet stort att minska antalet multisjuka patienter, ett förebyggande arbete där kommun och region är överens om att hitta nya vägar som leder till fler friska år som äldre.

Övertorneå hälsocentral
"Det finns ett bra samarbete mellan kommunens äldreomsorg och hälsocentralen sedan länge", konstaterar kommunens äldreomsorgschef Carina Kemppainen i mitten. Vid hennes sida Elisabeth Eero och Mari Huhtanen från Övertorneå hälsocental. Foto: Jonas Hansson.

Duschrobot

Enligt SKL är utgångspunkten för nära vård ”individens behov och upplevelse av närhet”.

För att nå dit krävs bland annat digitala lösningar, vilket skrämmer en del.

 – Det kan vara en duschrobot, som testas i bland annat Kalix, eller en robot som gör att du kan gå på toaletten själv och kanske slipper flytta till ett äldreboende. När vi från vården pratar om digitalisering handlar det alltid om hur vi ”säljer in” det till patienterna så att vi inte skrämmer dem, säger Elisabeth Eero.

– Ja, en del tror ju att en robot är en plåtgubbe, säger Carina Kemppainen.

Minimera onödiga transporter

På Övertorneå hälsocentral finns, liksom på alla andra vårdinrättningar i Norrbotten, utrustning för att kunna genomföra videokonferenser med sjukhusen.

– Vi har två videorum och en mobil videovagn. Vi vill gärna att de används mer för att minimera onödiga transporter till sjukhusen, säger Mari Huhtanen.

Elisabeth Eero nickar instämmande.

– Forskningen visar att det är jätteviktigt att läkare och patient träffas fysiskt första gången, men efter det går det väldigt ofta lika bra med ett videomöte.

Tidig ute med nattkameror

Även inom Övertorneås kommungränser används numer videoteknik.

– På det särskilda boende som finns i Pello i norra kommunen har vi skapat ett virtuellt rum. Personalen på äldreboendet tar prover och patienterna har kontakt med hälsocentralens läkare via videolänk. Ibland skickar vi även dit vårdpersonal, exempelvis gör vi vaccineringar där istället för att byborna ska behöva åka fem mil till Övertorneå, säger Elisabeth Eero.

Carina Kemppainen nämner också vikten av hemmonitorering.

– Övertorneå kommun var tidigt ute med nattkameror för tillsyn nattetid och det börjar ju ni användas över hela landet, säger hon.

Samarbete över gränsen

Att just Övertorneå har kommit så långt i arbetet med den nära vården och i samarbetet mellan olika parter tror alla tre delvis har att göra med en det finns en långvarig erfarenhet av att jobba gränsöverskridande med Finland på andra sidan älven.

– I och med att vi redan visat att vi kan samarbeta över landsgränsen vore det väl märkligt om vi inte också kunde samarbeta inom kommunen, säger de.

– En dröm jag har är en gemensam digital lösning med Finland för att kunna samverka mer med ny teknik även över gränsen, säger Elisabeth Eero.


Så tycker Britt-Marie, pensionerad lärare, om vården i Övertorneå

Nära vård i glesbygd - Övertorneå
Britt-Marie Sundbaum Noppa från byn Ruskola i Övertorneå tycker det är bra med digitala möten. Foto: Jonas Hansson.

"Bra att Övertorneå ligger i framkant"

– Jag är hur nöjd som helst med den hjälp jag har fått på hälsocentralen. Jag kom hit akut med inflammerade körtlar i magen. Sjuksköterskan filmade mitt sår och visade det på video för läkaren på Kalix sjukhus. Läkaren ville då att jag skulle komma dit och därifrån skickades jag vidare till Sunderby sjukhus. Vid två uppföljningar efter det har hälsocentralen skickat bilder till kirurgen.

– Det är bra med digitala lösningar inom vården och positivt att slippa åka så långt när man är äldre. Det är ju långt till Sunderbyn. Videomöten är bra, men jag känner mig osäker på en framtid med robotar även om det är bra att Övertorneå ligger i framkant. Samtidig måste man testa – även om det skulle innebära att man får ändra inställning ibland …


Fakta om regeringens stöd till vård i glesbygd

De fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen får under tre år regeringens stöd för att utveckla en god och nära vård i gles- och landsbygd. Det ska ske genom att skapa ett antal modellområden, för Region Norrbottens del i Jokkmokk och Övertorneå.

För 2019 har norra sjukvårdsregionen fått 6 miljoner kronor för att hälsocentralerna tillsammans med kommunerna, privata aktörer och civilsamhället ska kunna testa nya arbetssätt för omställning av hälso- och sjukvården samt omsorgen. Mer pengar kommer att tillskjutas för 2020 och 2021.

6 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering