Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

"Det finns en koppling mellan låg inkomst och astma"

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Låg inkomst ökar risken för astma. Det konstaterar Christian Schyllert, läkare och tillika medicine doktor efter att i juni ha disputerat i ämnet vid Sunderby sjukhus.

Christian Schyllert
Christian Schyllert var en av de första studenterna att examineras på läkarutbildningen vid Sunderby sjukhus. Nu har han disputerat på sin forskning om kopplingen mellan socioekonomiska faktorers inverkan på astma och andra luftvägssjukdomar. Foto: Anders Alm.

Christian Schyller tar emot i OLIN-studiernas lokaler på Regionhuset i Luleå. OLIN (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) är en forskningsverksamhet som pågått över 30 år med inriktning på astma, allergi och KOL.

– Jag gick läkarutbildningen vid Umeå universitet och var med i den första kullen som examinerades på Sunderby sjukhus i Luleå 2014. I samband med det kom jag i kontakt med OLIN-studierna och blev intresserad. Efter utbildningen har jag jobbat där från och till som forskningsassistent, berättar han.

Fortsätter forska

Christian Schyllert kommer från Blekinge, men bor i Stockholm. Inom kort påbörjar han en tjänst som ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, fast han kommer inte att lämna OLIN-studierna i Norrbotten helt.

– Nej, jag kommer att fortsätta hålla kontakten och säkerligen återkomma hit längre fram för fortsatt forskning, men just nu har jag något år av kliniskt arbete framför mig, säger han.

OLIN-studierna

Den avhandling han disputerade med har det långa namnet "Sociala bestämningsfaktorer och astma: populationsbaserade studier av astma och luftvägssymtom i relation till yrke, yrkesmässig exponering och socioekonomisk status".

Den baseras på befolkningsundersökningar med tusentals norrbottningar i olika åldrar inom ramen OLIN-studierna.

– Jag har studerat vuxna med astma och luftvägssyndrom och det visar sig att de som har låg socioekonomisk status, framför allt de med låg inkomst, har högre förekomst av astma. Det är kopplat till högre stress, att man exempelvis inte har råd att hämta ut läkemedel, och att ens livssituation i större omfattning bidrar till att utveckla exempelvis diabetes, ångest och nedstämdhet. Det är också större risk att utveckla dåliga vanor, säger Christian Schyllert.

Christian Schyllert
Christian Schyllert har i sin forskning sett att det finns en "ond cirkel" för hur både barn och vuxna utvecklar astma. Foto: Anders Alm.

Ond cirkel

Han konstaterar att tobaksrökning, övervikt samt yrkesexponering för gaser, damm och rök och andra miljöfaktorer bidrar och att det dessutom finns en ärftlig faktor.

Låg utbildning är också en riskfaktor för astma på så sätt att låg utbildning ofta leder till låg inkomst. Det finns också en koppling på så sätt att de som haft en debut av astma före 11 års ålder också har en låg utbildningsnivå vid 27-28 år.

– Det är som en ond cirkel för de som drabbas, säger han.

Riktade folkhälsokampanjer

Hur ska man då motverka de negativa folkhälsoeffekterna av astma och luftvägssjukdomar?

– Med riktade folkhälsokampanjer mot lågutbildade, utan att det blir pekpinnar, säger Christan Schyllert, som menar att ansvaret ligger på flera nivåer.

Han nämner bland annat politiken, regionerna och kommunerna.

– Det är också bra att få ut information så tidigt som möjligt, redan i skolorna och bland annat upplysa om vilka yrken som är olämpliga om man har astma. Dit hör exempelvis frisör, bagare och kosmetolog, säger han och tillägger att även om information kostar så tjänar samhället på det i det långa loppet.

7 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: