Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Diabetespatienter i Haparanda är bäst i Norrbotten på att röra sig

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Levnadsvanor var temat för den årliga länsdagen om diabetes i Norrbotten, där det bland annat framkom att bland registrerade patienter med diabetes är de som bor i Norrbotten sämst i landet på att röra på sig minst 30 minuter i veckan. Haparanda är bäst i länet, men orsaken vet man inte.

Länsdiabetesdagen 2020
Sonia Bertogna, läkare, samt diabetessköterskorna Maria Granberg och Susanne Sandberg från Stadsvikens hälsocentral i Luleå, informerade om vikten av att undersöka diabetspatienters fötter för att i ett tidigt skede identifiera tecken på begynnande sår. Foto: Ann-Charlotte Kassberg.

Länsdiabetesdagen är ett samarrangemang mellan expertgrupperna för diabetes och levnadsvanor inom Region Norrbotten. Samtliga yrkesgrupper som möter personer med diabetes eller arbetar med levnadsvanor var inbjudna.

Ohälsosamma matvanor

Margareta Eriksson, strateg på Region Norrbottens folkhälsocentrum, berättade hur primärvården arbetar med levnadsvanor, bland annat utifrån Socialstyrelsens rapporter 2017-2018 där Norrbotten var i topp i landet med att erbjuda patienter med olika diagnoser stöd vid ohälsosamma levnadsvanor.

Statistik från primärvården 2019 visade att många patienter med diabetes har ohälsosamma matvanor och är otillräckligt fysiskt aktiva, männen i högre grad än kvinnorna. Många fick åtgärder i form av rådgivande samtal och FaR-recept (fysisk aktivitet på recept).

Länsdiabetesdagen 2020

Maj-Lis Hellenius från Karolinska institutet och Margareta Eriksson från Region Norrbottens folkhälsocentrum. Foto: Ann-Charlotte Kassberg.

Röra på sig

Maj-Lis Hellénius, läkare och professor på Karolinska institutet, konstaterade att trots att det har kommit oerhört mycket ny forskning på livsstilsområdet de senaste tio åren är kunskapen inte allmänt spridd, vare sig inom hälso- och sjukvården eller hos allmänheten.

– Nu finns verkligen efterfrågan och då får vi se till att föra ut kunskapen, tillade hon.

Hon lyfte fram vikten av att motionera så mycket som man kan och att ta varje tillfälle i akt för att röra på sig. Det kan också handla om att exempelvis stå och arbeta, tänka på att äta rätt kost med mycket grönt, att ersätta smör med olivolja samt att undvika alkohol, tobak och stress.

19 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering