Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Digitaliseringen inom Region Norrbotten tar ett språng framåt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten ligger i framkant när det gäller digitalisering inom vården. Exempel på digitaliseringsinitiativ som är på gång är en förstudie om att inrätta en digital hälsocentral för första linjens vård, mobil självincheckning och betalning för patienter som besöker regionens vårdinrättningar samt breddinförande av webbtidbokning.

Stefan Carlsson IT-strateg
Stefan Carlsson, IT-strateg på Region Norrbotten. Foto: Jonas Hansson.

Stefan Carlsson, IT-strateg på Region Norrbotten, konstaterar att det pågår ett flertal parallella utredningar och förstudier med koppling till digitalisering. Med utgångpunkt från verksamheternas behov försöker man hitta formerna för nya arbetssätt med stöd av tekniska hjälpmedel.

– I det stora förändringsarbete av vården som pågår, där vi har siktet inställt på att uppnå målen i strategin ”Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035” har IT och medicinsk teknik en viktig roll att fylla för att stötta utvecklingen, säger han.

Digital hälsocentral

Alla större initiativ bereds och beslutas av regionens utvecklingsråd, som i nuläget hanterar ett 40-tal förstudier och projektgenomföranden.

Ett av de större projekten, som nu befinner sig i uppstartsfasen, gäller upphandling och införande av ett nytt vårdinformationssystem. Det kommer att vara ett av regionens största utvecklingsprojekt någonsin och ett beslut är beräknat att tas före sommaren. Därefter kommer det att ta flera år innan bytet är genomfört och personalen utbildad.

Just pågår också en förstudie för införandet av en digital hälsocentral i Norrbotten. Stefan Carlsson leder själv förstudien kring den och målsättningen är att undersöka möjligheterna att etablera en central ingång för den digitala hälsocentralen. Där ska patienter enkelt kunna komma i kontakt med vården, beskriva sina sökorsaker och få tillgång till stöd, bedömning, diagnostisering och behandling via digitala tjänster.

Ökad självservice

Om det finns ett behov ska patienten enkelt kunna överlämnas till sin fysiska hälsocentral för fortsatt bedömning och behandling.

– Målsättningen är att erbjuda ökade möjligheter till självservice för patienterna, ökad tillgänglighet, möjlighet till fler digitala möten mellan vård och patient och avlastning av köer i den fysiska primärvården, säger Stefan Carlsson.

En variant av det som brukar benämnas nätdoktor är också tänkt att ingå och den baserar sig på en målbild från Inera, som arbetar med digitalisering inom vård och omsorg och ägs av landets kommuner och regioner. Inera har i samverkan med landets regioner och landsting tagit fram en målbild för första linjens vård, där bland annat 1177 Vårdguiden har en viktig roll att fylla och inriktningen är ”digitalt när det går, fysiskt om det behövs”.

 Stefan Carlsson IT-strateg

Illustration: Inera.

Många olika initiativ

Några andra exempel på pågående eller planerade projekt inom Region Norrbotten är:

  • Webbtidbokning, det vill säga utökade möjligheter att boka, boka om och boka av sina vårdbesök på webben. Det har redan kommit igång i varierande omfattning i olika verksamheter, men 2020 ska det vara igång överallt. Läs mer på Region Norrbottens webbplats.
  • Mobil incheckning och betalning – Erbjuda patienter möjlighet till självbetjäning för ankomstregistrering inklusive betalning vid besök i vården. Det ska också kunna minska behovet av kassor vid regionens sjukhus och hälsocentraler.
  • Rehabmedicin vid Garnis kommer ett testa användning av VR-teknik som stöd för träning i hemmiljö för patienter med långvarig nacksmärta. Syftet är att utvärdera om användningen av dessa tekniska hjälpmedel kan bidra till att höja motivationen och följsamheten för träning. Det ska i sin tur kunna minska smärtan och höja livskvalitén hos denna patientgrupp. Läs mer i artikel på Voister.
  • Ungdomsmottagningen i Piteå har sedan ett år tillbaka testat användningen av en digital mottagning där ungdomar i Piteå älvdal har kunnat komma i kontakt med ungdomsmottagningen via en mobil app – Ung i Norr. Målsättningen är nu att denna tjänst ska göras tillgänglig för hela Norrbotten i samverkan med samtliga ungdomsmottagningar i länet. Läs mer i artikel på Voister.

Teknik är inte allt

Det finns också projekt i pipeline. Exempelvis tittar Region Norrbotten allt mer på hur medicinskteknisk utrustning som patienter använder i hemmet kan kopplas upp mot de system som vården använder.

Stefan Carlsson menar att det ibland kan vara en utmaning att förverkliga den transformation som pågår inom vården. Det handlar inte bara om teknikens möjligheter utan lika mycket om att förändra verksamhetens kultur, arbetssätt och ledarskap.

Ett exempel där man i verksamheten har varit mycket effektiva i omställningen är lättakuten vid Piteå hälsocentral, där patienter med enklare besvär kan få snabb och effektiv hjälp.

Lättakut i Piteå

De behöver inte boka tid utan kan vid besök på hälsocentralen själv logga in på en dator och beskriva sina sökorsaker och sedan ganska omgående få träffa en sjuksköterska som gör en bedömning över vidare behandlingsbehov.

– De som arbetar på Piteå hälsocentral, där lättakuten finns, har fokuserat på arbetssättet och tillsammans har de fått till en mycket bra lösning som också är mycket uppskattad av patienterna, säger Stefan Carlsson.

Han håller med om att utvecklingen mot en mer digital vård ibland kan upplevas gå långsamt, men menar att det när det gäller Norrbotten börjat hända saker nu.

– Bara inom något eller några år kommer det att ha skett många stora förändringar.

28 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering