Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kreativa lösningar belönas

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under hösten 2014 har landstingsledningen tillsammans med Utvecklingsavdelningen uppmärksammat flera initiativrika lösningar inom hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Medicin och rehabiliteringskliniken, Gällivare Sjukhus

Mats Brännström delade ut diplom för kreativ lösning till Medicin och rehabiliteringskliniken, Gällivare Sjukhus, för att de lyckats behålla en hög kvalitet på vården i samband med omorganisering av palliativ vård (PAVA).

Landstingsledningen vill tillsammans med Utvecklingsavdelningen uppmärksamma personalen vid Medicin och rehabiliteringskliniken, Gällivare Sjukhus, för att de på ett smidigt sätt lyckats genomföra en stor omorganisation i samband med att det i början av 2013 beslutades att de palliativa vårdplatserna skulle flyttas och hela personalstyrkan därmed skulle bytas ut.

Tack vare det arbete personalen på tidigare PAVA gjorde kunde den nya avdelningen smidigt komma in i och överta den palliativa vården genom befintliga rutiner och strukturerade arbetssätt. Detta ledde i sin tur till att PAVA lyckats behålla en hög kvalitet på vården. Vissa parametrar har till och med förbättrats.

En bidragande orsak till diplomet är att personalen sökte bidrag för inredning av patientsalarna så att de kunde köpa TV-apparater till varje patientsal, samt tavlor och inredning som skapar en mer hemtrevlig miljö för de svårt sjuka och deras närstående. Målet och ambitionen är att varje patient och dennes närstående ska få bästa möjliga vård och omsorg den sista tiden i livet.

Rehabiliteringsmedicin

Personalen vid Garnis rehabcenter, Boden, Neurorehab avdelning 41 N och Neuro -och smärtrehabmottagningen, Sunderbyns Sjukhus tilldelades diplom för kreativ lösning.

Landstingsledningen vill tillsammans med Utvecklingsavdelningen uppmärksamma sektionen Rehabiliteringsmedicin som är först i Norrbotten med att ackrediterar sin verksamhet enligt Carf, en internationell kvalitetsgranskning. Acrediteringen har lett till att samarbetet mellan de tre enheterna har förbättrats avsevärt så att patienterna finns i ett sammanhang och känner större delaktighet. Avdelningarna har gått från spridda förbättringsöar till en organisation som arbetar med systematiska förbättringar utifrån en helhet. Ackrediteringen gäller fram till 2016-12-31 vilket är den högsta nivån för en ackreditering-excellens.

Barnmottagningen, Sunderby sjukhus

Barnmottagningen på Sunderby sjukhus mottog diplom för kreativ lösning för deras arbete med lustgas vid mindre ingrepp på barn.

Landstingets ledning vill tillsammans med Utvecklingsavdelningen uppmärksamma personalen vid barnmottagningen för deras arbete med att underlätta – inte bara för ett enskilt utan också för eventuella framtida besök. Genom att gå från en stor procedur med att söva patienter vid olika mindre ingrepp, som exempel ledinjektioner, till att ge ett mindre sederande medel, lustgas, är patienten nu mer avslappnad och kraftigt smärtstillad. Detta har i sin tur förkortat vårdtiden med flera timmar. De som varit rädda för proceduren upplever nu ett stort lugn och procedurerna har gått att genomföra på ett för patienten och för personalen smidigt sätt. Den nya rutinen sparar tid för patienter, anhöriga och personal och ger en stor ekonomisk vinst för kliniken.

26 november 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering