Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Disputation - Sofi Nordmark

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sofi Nordmark försvarar sin avhandling i omvårdnad den 18 mars vid Luleå Tekniska Universitet.

Sofi Nordmark
Sofi Nordmark

Titel för avhandlingen är:

Hinder och möjligheter som inverkar på samordnad vårdplanering - Hälso- och sjukvårdspersonals och vård- och omsorgspersonals perspektiv före och efter utveckling och test av IKT lösningar.

Samordnad vårdplanering (svp) kan beskrivas som den process som syftar till att koordinera och säkerställa patientens fortsatta vård och omsorg, vid förflyttning från slutenvård på sjukhusets och till öppen hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst. Centralt för processen är samarbete och informationsutbyte mellan olika vårdgivare. I många västerländska länder bygger svp på likartade riktlinjer och genomförs på liknande sätt. Studier visar på brister i svp så som förseningar och glapp i samarbetet och informationsutbytet. Dessa brister påverkar den svp negativt och kan leda till negativa konsekvenser för patienten; försenad utskrivning, återinskrivning, bristande vård och omsorg efter utskrivning och försämrad livskvalitét.

Det övergripande syftet med denna doktorsavhandling var att utforska och nå en bredare kunskap om hela den samordnade vårdplaneringsprocessen genom sjuksköterskors, distriktssköterskor och biståndshandläggares erfarenheter före och efter utveckling och test av IKT lösningar.

Den här doktorsavhandlingen bygger på ett utvecklingsprojekt som pågick mellan 2009 och 2012. Samordnad vårdplanering implementerades för mer än tio år sedan i den aktuella vårdverksamheten men processen var inte normaliserad i det dagliga arbetet. Brister i processen är fortfarande förekommande. Där finns både hinder och möjligheter på organisatorisk-, grupp -och individnivå så som krav, arbetsbelastning, tid, samarbete, engagemang, kunskap och att vara trygg i sin yrkesroll. Resultatet av denna studie visar på betydelsen av en agilt inspirerad utvecklingsprocess i förändrings- och förbättringsarbetet. Den agila processen kan öka transparensen mellan olika vårdgivare. Transparens ökar den personalens förståelse för varandras roller och ansvar vilket gynnar svp genom bättre kommunikation och ökat samarbete. En potentiell risk för ett misslyckande av en hållbar implementering är brist på tid och timing på organisatorisk-, grupp- och individnivå men också mellan dessa nivåer.

Opponent:
Docent Eva Lidén
Göteborgs universitet

Ordförande:
Med dr, prefekt Mai Lindström
Luleå tekniska universitet

Börjar: 18 mars 2016 kl. 10:00
Slutar: 18 mars 2016 kl. 14:00
Plats: Luleå tekniska universitet, sal D770

24 februari 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering