Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Fler skickades hem från akuten när sjukhuset var fullt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Tillgången på vårdplatser påverkar hur läkarna på akutmottagningen bedömer sina patienter. Färre blir inlagda när det saknas lediga sängar. Det visar Mathias Bloms forskning.

Mathias arbetar idag som ST-läkare vid Gällivare sjukhus, men det var  under sin tid som vikarierande underläkare i Skåne, han tyckte sig märka att tillgången på vårdplatser påverkade de bedömningar som läkarna på akutmottagningen gjorde. Är det verkligen så? Och är det i så fall patientsäkert undrade han.

Brist på vårdplatser påverkade bedömning

Han hittade ingen forskning på området och valde att själv undersöka saken. I första studien kartlades 120 000 patientbesök under 2011 och 2012 vid akutmottagningen på Helsingborgs lasarett. Det visade sig att tillgången på vårdplatser påverkade de medicinska bedömningar som gjordes på akutmottagningen. När det var gott om vårdplatser blev 31,5 procent inlagda, men vid överbeläggning sjönk siffran till 28,7 procent.

– Antingen påverkas läkaren att skicka hem patienter trots att de är för sjuka. Det vore mycket illa. Eller så gör läkaren färdigt mer av jobbet på akutmottagningen eller ordnar annan uppföljning, säger Mathias.

Mathias Blom. Foto: Olle Dahlbäck, Lunds universitet.
Mathias Blom. Foto: Olle Dahlbäck, Lunds universitet.

Det senare är vanligt till exempel i USA där patienter i större utsträckning observeras och stabiliseras på akutmottagningen istället för att läggas in på sjukhus. Många gånger leder det till att totala vårdtiden kan förkortas.

Möjligheten att förkorta vårdtiden genom att göra mer på akutmottagningen beror bland annat på att slutenvårdsavdelningarna har begränsad utskrivningskapacitet utanför kontorstid. I princip stannar patienter som läggs in på sjukhus alltid kvar minst ett dygn trots att det medicinska tillståndet kan kräva så lite som 6-8 timmars observation eller aktiv behandling.

Modellen står i motsats till de lokala styrsystem som premierar kort vistelsetid på akutmottagningen och som i Storbritannien har visats stimulera inläggningar på sjukhus.

Vad hände med hemskickade patienter?

I en andra studie försökte han se vad som hände med patienter som skickats hem. Men resultaten visade ingen statistisk säkerställd ökning av andelen återbesök inom tre dygn, snarare en trend till det motsatta.

– Återbesök inom tre dagar är ett ganska trubbigt mått, men det utsågs nyligen av Socialstyrelsen till nationell kvalitetsindikator för akutsjukvården, förklarar Mathias.

I sin fortsatta forskning visade Mathias att den minskade andelen inläggningar kvarstod för de två vanligaste patientgrupperna på akutmottagningen – de med bröstsmärta och de med buksmärta.

Mathias är tydlig med att bemanning och de resurser som finns på de flesta svenska mottagningar inte räcker till att behandla patienter under en längre tid.

– En förändring där akutmottagningarna i framtiden tar ökat ansvar för stabilisering av patienter skulle kräva utökade resurser i form av mer personal och observationsplatser, avslutar Mathias.

Om disputationen

Den 12 juni disputerade Mathias Blom på Lunds universitet.

Mathias har bedrivit sin forskning som doktorand vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, och i samarbete med forskare från Harvard Medical School i Boston, USA.

Avhandlingens titel: In-hospital bed occupancy and the emergency department – effects on decisions about the level of care.

Huvudhandledare: Mona Landin-Olsson, adj professor
Bihandledare: Kjell Ivarsson, MD, PhD
Fakultetsopponent: Paul David Biddinger, ass professor, Boston
Ordförande vid disputationen: Lars Edvinsson, professor

Länk till sammanfattning av avhandlingen

18 juni 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering