Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Fix, trix och bättre flöden påskyndar återställningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På medicin-rehabkliniken i Gällivare har återställningen efter covid dragit igång två gånger. Den första gången fick den avbrytas på grund av en ny våg av smitta, men nu hoppas verksamhetschefen Torbjörn Espling att kunna fortsätta den inslagna vägen, där bland annat flöden ses över och vården samplaneras.

Återställningen pågår för fullt på Gällivare sjukhus.
Återställningen pågår för fullt på Gällivare sjukhus. Det berättar Torbjörn Espling, verksamhetschef för medicin-rehabkliniken och akut omhändertagande, samt Linda Liinanki, teamansvarig hjärtsjuksköterska på medicin-rehabkliniken, här vid det senaste tillskottet av ultraljudsapparater.

När de nationella covidrestriktionerna lyftes den 29 september tog covidpandemin ny fart i sjukvårdsområde Gällivare, där också Pajala och Jokkmokk ingår.

– Vi kommer att behöva ta emot coronapatienter länge till, men det är också viktigt att den planerade vården återställs, säger Torbjörn Espling, verksamhetschef för medicin-rehabkliniken och akut omhändertagande på Gällivare sjukhus.

Återhämtningsfas

Han fortsätter:

– Vi är en bra bit på vägen att återställa verksamheten efter att under lång tid behövt göra hårda prioriteringar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Man kan säga att vi är i en återhämtningsfas och de bakslag som kommer nu har inte lika stor påverkan på mottagningen som tidigare.

Personal som tidigare varit utlånad till intensiven har nu återvänt till sina ”basstationer”. Det gäller exempelvis Linda Liinanki, teamansvarig hjärtsjuksköterska som nu är tillbaka på medicin-rehabkliniken.

Återställningen pågår för fullt på Gällivare sjukhus.
Linda Liinanki visar den puck, eller e-patch, som fästs på bröstet och mäter EKG under en veckas tid. ”Det har kortat väntetiden för analyssvaret”.

Samplanering

Hon berättar att de har ett intensivt arbete med att möta det uppdämda vårdbehovet. I det ingår att identifiera och prioritera vilka åtgärder som är mest akuta.

– Det är också viktigt att samplanera vården. Vi ska exempelvis inte göra dubbla provtagningar. Vi försöker minska allt som inte är värdeskapande för patientens fortsatta vård. Det är också viktigt att gå igenom den vård som planeras med patienten.

Bättre flöden

Linda Liinanki fortsätter:

– Vi försöker få till en struktur för att arbeta så enhetligt som möjligt och få till bättre flöden för patienten genom vården. Exempelvis att vid en akut inläggning också se över den planerade vården för patienten.

– Det kan till exempel handla om att vi gör ett ultraljud på patienten ”Pelle” medan han ligger inne så att han slipper komma hit en gång till, inflikar Torbjörn Espling.

Fix och trix

Medicin-rehabkliniken är en del av den gemensamma mottagning som finns för flera olika kliniker på Gällivare sjukhus.

– Våra medarbetare roterar mellan olika kliniker och ser hur flödena går mellan dem. Därför kommer de också med många förslag på fix och trix, säger Torbjörn Espling, som också menar att pandemin bidragit till att hitta nya arbetssätt.

– Tidigare har patienterna alltid behövt komma till oss för att träffa doktorn, men under pandemin har telefonsamtalen ökat kraftigt, både till läkare och sjuksköterska. Vi har sett att mycket går att avhandla den vägen. Det finns också andra tjänster från regionen som hjälper till i patientkontakten.

Snabb ökning av nybesök

I siffror mätt kan medicin-rehabkliniken bland annat redovisa att antalet nybesök inom 90 dagar till den specialiserade vården har ökat – efter att varit nere på väldigt låga nivåer under pandemin. När första coronavågen mattades av sommaren 2020 och det första försöket till återställning av vården gjordes på kliniken ökade läkarbesöken från 59 procent i augusti till 75 procent i september. Nu sker åter en snabb ökning.

– Innan pandemin hade vi inga köer kvar till vissa operationer, som exempelvis godartade prostataförstoringar. Nu vi vill göra allt för att kapa köerna igen, säger Torbjörn Espling.

Återställningen pågår för fullt på Gällivare sjukhus.
På Gällivare sjukhus gemensamma mottagning tas patienter emot till medicin-rehab, ortopedi, kirurgi, endoskopi och urologi. Medarbetarna på de olika klinikerna har kommit med många förbättringsförslag som påskyndar vården.

Påskyndar vården avsevärt

Ytterligare bidragande orsaker till att köerna nu kortas är bland annat inhyrda sjuksköterskor och ny värdefull utrustning, som exempelvis en till ultraljudsapparat för att göra hjärt-EKO.

Inom hjärtsjukvården finns många nya metoder som bidrar till en effektivare vård, konstaterar Linda Liinanki. Ett exempel är en puck, eller e-patch, som fästs på bröstet och mäter EKG under några dygn.

 – Det har kortat väntetiden för analyssvaret, säger hon och avslutar:

 – Just nu är det full fart framåt för att återställa vården och erbjuda en jämlik vård till våra patienter.

Text och foto: Jonas Hansson

16 december 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering