Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

FoU-dagen i backspegeln

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Torsdagen den 2 oktober 2014 arrangerade FoU-enheten den 28:e FoU-dagen vid Sunderby sjukhus konferenscenter.

Landstingsdirektör Mats Brännström inledde dagen med att bland annat tala om hur forskningen inom Norrbottens läns landsting har accelererat den senaste tiden. Att det är viktigt att tänka framtid för att möta nya utmaningar i hälso- och sjukvården.

Årets huvudtalare

Jane Clemensen, docent i hälsoinformation och patientmedverkan i Danmark var årets huvudtalare. Jane är aktionsforskare med fokus på deltagarstyrd design och talade på ett inspirerande sätt om hur man kan skapa nya lösningar på konkreta kliniska problem.

Hon har mer än 12 års erfarenhet inom området där hon bland annat har lett det danska "diabetessårs projektet" som nu införs på nationell basis. Projektet har infört behandling av diabetessår i hemmet via videokontakt som ett alternativ till slutenvård.

Gemensamma föredrag och posterpresentationer

Flertalet olika forskningsprojekt presenterades under dagen. E-hälsa, risk- och friskfaktorer, astma, allergi, kirurgi och hjärtsjukvård var några av de områden som visade upp sin forskning. Samtliga föredragningar tilldrog sig ett stort intresse med engagerade åhörare.

Ett axplock från dagen

Under rubriken ”Stöd till egenvård, erfarenheter av ett eHälsa projekt i Norrbotten” föreläste Inger Lindberg, Biträdande Professor, LTU och Utvecklingsstrateg, NLL. Ett projekt där patienterna skött sina egna mätningar av bland annat blodtryck och EKG för att sedan registrera det i en applikation som vårdpersonalen läser av. Deltagarna var personer med hjärtsjukdomar, diabetes eller högt blodtryck. Undre projektet upplevde patienterna bland annat att de blev mer delaktiga i sin egen hälsa.

Eva Rönnmark, Professor vid OLIN studierna, rapporterade om att känsligheten mot pälsdjur är en viktig riskfaktor för astma hos äldre jämfört med hos yngre. Bland vuxna var dessutom tidig ålder för astmadebuten en viktig anledning för allergi. Resultaten baseras på blodprovstagningar och intervjuer.

Martin Lindroth, läkare vid infektionskliniken, Sunderby sjukhus berättade om sin rapport baserad på MONICA studien. Han har undersökt eventuella skillnader mellan stad och landsbygd i norra Sverige gällande riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Det visade sig att regelbunden fysisk aktivitet var vanligare bland stadsbefolkningen. Rökning, högt blodtryck eller diabetes skiljde sig inte. Sammantaget kunde man se att en samling riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke i glesbygden tycks vara den viktigaste orsaken till fortsatt hög risk för hjärtkärlsjukdom.

Många fler intressanta projekt presenterades både som föreläsningar och som posters.

Tack till samtliga som medverkade och till dig som kom och lyssnade på alla intressanta forsknings- och utvecklingsarbeten som presenterades under dagen.

27 oktober 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering