Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Skillnad i självskattad hälsa ökar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Forskare vid Umeå universitet och i Region Norrbotten har följt hälsotrenderför kvinnor och män i åldern 25–34 år under åren 1990–2014. I början av perioden skattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än jämnårigas, i slutet var siffran 20 procent. Män skattade däremot sin hälsa som bättre jämfört med jämnårigas, i slutet av perioden jämfört med början.

Ökad ohälsa och sjukskrivning bland kvinnor har uppmärksammats i den allmänna debatten på senare år. Nu visar forskare för första gången motsvarande hälsotrender för unga vuxna kvinnor i en långsiktig, befolkningsbaserad undersökning. Resultaten bygger på Monica-studien där svar från 1811 personer i norra Sverige har analyserats och publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

Studien visar också en ökad andel med fetma, oroskänslor och missnöje med sin privatekonomi. Vidare har andelen med hög fysisk aktivitet ökat. Dessa förändringar är lika för män och kvinnor.

Forskarna menar att de unga männen tror att den egna hälsan är bättre än de jämnårigas kan vara ett tecken på att jämställdhetsnormen ger en ökad frihet i hur de får vara som män. Det är också visat att det är bra för mäns hälsa att ta hand om barn och hem. Att män fortfarande värderas högre än kvinnor på arbetsmarknaden, trots att kvinnor generellt har högre utbildning, kan också påverka.

Sämre självskattad hälsa bland unga innebär sannolikt ökad sjuklighet såväl kortsiktigt som långsiktigt.

– Ett rejält arbete är nödvändigt för att åstadkomma ökad jämställdhet och likvärdiga förutsättningar för en god hälsa för män och kvinnor, säger Göran Waller.

Artikeln i Plos One

Kontaktperson

Namn: Annika Forssén
Titel: Distriktsläkare/Docent
Telefonnummer: 070-5255900

Namn: Göran Waller
Titel: Distriktsläkare/Med Dr
Telefonnummer: 072-5620381

Namn: Mattias Lidström-Waller
Titel: Läkare
Telefonnummer: 070-7324024

24 november 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: