Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Första klass forskning inom psykiatrin sätter Region Norrbotten på kartan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Masterclasses på hög nivå och forskning om nutrition och biverkningar av psykiatriska läkemedel. Det är några av de områden där Psykiatrin Sunderbyn fokuserar sina forskningsinsatser och som bidrar till att sätta Region Norrbottens psykiatri på kartan.

Forskning inom Psykiatrin Sunderbyn
Krister Berglund, verksamhetschef, och Ursula Werneke, överläkare och psykiatriker, på Psykiatrin Sunderbyn, med ett upptagningsområde bestående av sex kommuner i Norrbotten. Foto: Jonas Hansson.

Än så länge sitter stabs- och forskningspersonal på Psykiatri Norrbotten i en barack på sjukhusområdet, men när det nya psykiatrihuset, som byggs just nu, står klart ska de flytta in där.

– Det blir ett lyft för verksamheten med större lokalytor, som bland annat innebär egna rum för alla patienter, möjlighet till mer träning och utevistelser samt tillgång till lugna miljöer. Det kommer att leda till bättre omvårdnad av våra slutenvårdspatienter, säger verksamhetschef Krister Berglund.

Sunda levnadsvanor

När det nya huset är på plats och den framtida organisationen har utkristalliserats efter den omställning som just nu pågår inom regionen hoppas han också på utökade möjligheter till forskning. Bland annat kring omvårdnad, bemötande och beroendevård.

Redan i dag ligger Region Norrbotten långt fram inom psykiatrisk forskning, mycket tack vare psykiatrikern och överläkaren Ursula Wernekes arbete.

– Hon har bidragit till att sätta Region Norrbottens psykiatri på kartan och tillfört viktigt kompetens kring bland annat nutrition, näringslära, och livsstil. Sunda levnadsvanor har stor betydelse för patienter inom psykiatrin, säger Krister Berglund.

– Det fanns nästan ingen forskning inom psykiatrin när jag kom hit 2008 så det är förstås fantastiskt roligt att ha fått vara med på den här resan, säger Ursula Werneke.

Bättre behandlingskvalitet

Hon betonar att forskning inte bedrivs för forskningens skull.

– Vi gör det för att förbättra patientsäkerheten och behandlingskvaliteten, men även för att främja rekryteringen av läkare och andra yrkesgrupper. Den forskning som bedrivs här, med nära koppling också till läkarutbildningen på Sunderby sjukhus, är första klass, säger hon.

– Utifrån rekryteringsperspektivet är det oerhört viktigt att vi har en koppling till akademien. Vi har en närhet både till Umeå universitet och Luleå tekniska universitet som vi vill utveckla, och det bidrar till att vi lockar till oss personal, säger Krister Berglund.

Forskning inom Psykiatrin Sunderbyn 
Region Norrbotten ligger långt fram inom psykiatrisk forskning, konstaterar Ursula Werneke och Krister Berglund. Foto: Jonas Hansson.

American Psychiatric Association

Ett framgångsrikt exempel på forskning som bedrivits inom Psykiatrin Sunderbyn står AT-läkaren och forskaren Ingrid Lieber för. Det handlat om hur bipolära patienter som utvecklar hypotyreos – brist på sköldkörtelhormon – när de medicinerar med litium i de flesta fall återfår normal sköldkörtelfunktion efter att medicinen har satts ut. Resultaten har publicerats i den internationella tidskriften Journal of Psychopharmacology och bland annat uppmärksammats av American Psychiatric Association.

– Just detta var inte beforskat tidigare och är ett exempel på ett viktigt patientnära forskningsresultat, säger Ursula Werneke och tillägger att det är viktigt att forskningsresultaten hanteras korrekt och att de patienter som har nytta av litium inte sätter ut det för att återhämta sköldkörteln utan istället talar med sin läkare kring de biverkningar som kan uppstå.

Tiamin-brist

Hon konstaterar vidare att forskningsteamet på Psykiatrin Sunderbyn också tittar på andra biverkningar som kan uppstå av olika stämningsstabiliserande, antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Ett annat exempel på forskning som bedrivs där handlar om tiamin (B₁-vitamin)-brist som är förknippat med Wernickes encefalopati, ett tillstånd kopplat till långvarigt alkoholmissbruk.

Ursula Werneke pekar på att det inom Psykatrin Sunderbyn finns flera olika yrkeskategorier som arbetar med forskning, även de med koppling till somatisk vård som exempelvis en kardiolog, en endokrinolog och en njurläkare.

– Det finns stora möjligheter att forska här och vi försöker fokusera på det vi är bra på och där vi kan göra skillnad.

Masterclass Psychiatry

Ytterligare en bidragande faktor till att just Region Norrbottens forskning inom psykiatrin har ett så gott rykte både i landet och internationellt är eventet Masterclass Psychiatry, där högspecialiserad forskning presenteras. Under de sex år det har arrangerats har över tusen yrkesprofessionella inom psykiatrin medverkat.

I år hölls arrangemanget på Brändön i Luleå skärgård och då på särskilt hög nivå med tillägget ”special edition”. Det handlade bland annat om empati i svåra situationer, ätstörningar, att kommunicera effektivt och dessutom en fördjupande workshop i psykoterapi. Deltagarna kom från bland annat England, Schweiz, Tyskland och Australien.

– När vi arrangerar masterclasses får alla våra medarbetare möjlighet att vara med och få kunskapspåfyllnad, säger Krister Berglund.

Forskning inom Psykiatrin Sunderbyn
Masterclass Psychiatry, där högspecialiserad forskning presenteras, har under de sex år det arrangerats av Psykiatri Sunderbyn samlat över tusen deltagare, berättar Krister Berglund och Ursula Werneke.

6 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering