Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Grunden är lagd för fler digitala produkter och tjänster inom vården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vid årsskiftet avslutas projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster. En av de sista insatserna innan utvärderingen har varit en turné bland företag inom hälso- och sjukvårdsbranchen runt om i landet, där sista stoppet var Luleå Science Park.

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster på Luleå Science City
Andreas Namslauer från Stockholm Science City Foundation och Erik Olaisson från Uppsala Bio berättade om vad projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster kommit fram till. Foto: Jonas Hansson.

Seminariet inleddes av Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg på Region Norrbotten, en av projektets parter.

- Vi vill både dela med oss av våra tankar och lyssna på era inspel, konstaterade hon för de företagare och representanter för bland annat Luleå tekniska universitet som var på plats.

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster på Luleå Science City
Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg på Region Norrbotten. Foto: Jonas Hansson.

Framtidens hälsa och vård

Region Norrbottens IT/MT-direktör och tillika t f utvecklingsdirektör Anders Nordin var en av flera föreläsare och han berättade bland annat om regionens strategi för framtidens hälsa och vård och om digitaliseringsstrategin.

Han lyfte fram den negativa befolkningsutvecklingen i Norrbotten, där landet i sin helhet ökat befolkningen med närmare 3 miljoner invånare sedan 1955, varav Norrbotten bara står för något hundratal personer.

- Samtidigt som befolkningen blir allt äldre och välfärdsbehoven ökar har antalet invånare i arbetsför ålder inte ökar. Snart är vi lika många som jobbar som inte jobbar.

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster på Luleå Science City
Anders Nordin, IT/MT-direktör och t f utvecklingsdirektör på Region Norrbotten. Foto: Jonas Hansson.

Startar en digital hälsocentral

Han konstaterade vidare:

- ”Det där löser man med teknik”, brukar man höra, men det är ett stort jobb att nå dit. Vi vill gå före och även få patienter mer involverade. Vi vill också bli bättre på att möta patienterna där de är, hemma eller någon annanstans. Teknik är bara en av pusselbitarna, vid sidan av kultur och kompetens, strategi och ledarskap och arbetssätt. Bland annat startar vi i januari 2020 en digital hälsocentral, berättade han.

Ökad tillväxt hos små och medelstora företag

Även Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på EIC, E-health Innovation Centre, i Luleå och Daniel Ahlqvist från Norrbottens e-nämnde föreläste.

Från projektet medverkade också Andreas Namslauer från Stockholm Science City Foundation och Erik Olaisson från Uppsala Bio, som berättade vad projektet åstadkommit och hur resultaten förvaltas vidare.

- Förutom att vi vill underlätta för vården att ordinera digitala produkter och tjänster vill vi bidra med ökad tillväxt hos små och medelstora företag, som utvecklar nya lösningar.

Vision 2025

Projektet vill utöver det bidra till att uppfylla Vision e-hälsa 2025, där regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har som mål att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och ehälsans möjligheter.

Detta i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt att utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster på Luleå Science City
Företagarseminariet på Luleå Science Park var det sista av fyra företagsmöten som hållits på olika orter i landet för att lyfta fram de slutsatser som projektet Ordnat införande av digiala produkter och tjänster har kommit fram till. Foto: Jonas Hansson.

Ökad samordning behövs

I dag erbjuder en lång rad företag inom vård och hälsa digitala produkter och tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering, men samordningen av införandet är bristfällig, vilket komplicerar såväl för företagen som regionerna och andra vårdaktörer.

I projektet har därför bland annat ett förslag till ett kravbibliotek med en checklista tagits fram, där både vårdaktörer och företag enkelt ska kunna se vad som krävs för att digitala produkter och tjänster ska kunna nå patienterna.

Genomförandeplan

Projektet har tagit fram flera rapporter och även ett förslag på genomförandeplan.

Att ökad samordning och bättre stöd behövs rådde det stor enighet om bland seminariets deltagare.

Hur lång vägen dit är återstår att se, men projektet har under de tre år det pågått lagt en god grund.

9 december 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering