Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hållbart förbättringsarbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Marianne Sirkka försvarade sin avhandling i forskningsämnet arbetsterapi - Hållbart förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team Möjligheter och utmaningar - den 10 juni vid Luleå Tekniska Universitet.

Hälso- och sjukvården har skyldighet att bedriva en evidensbaserad verksamhet och förbättringar ska göras utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, professionens expertkunnande, patienternas erfarenheter och tillgängliga resurser. Trots ett ständigt pågående förbättringsarbete i praktik är forskningen om långsiktigt och hållbart förbättringsarbete fortfarande begränsad och det är välkänt att hållbara förbättringar kan vara svåra att uppnå.

Det övergripande syftet med denna avhandling var att bidra till ökad kunskap om möjligheter och utmaningar vid långsiktigt förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team. Avhandlingens fyra delarbeten baseras på kliniknära studier av långsiktiga förbättringsarbeten vid två olika enheter.

I första studien beskrevs processen av ett långsiktigt förbättringsarbete. I den andra studien utforskades arbetsterapeuters erfarenheter av medverkan i det långsiktiga förbättringsarbetet. I studie tre identifierades stödjande och hindrande element vid långsiktigt förbättringsarbetet med stöd av ett implementeringsteoretiska ramverk. I den fjärde studien utforskades ett tvärprofessionellt teams erfarenheter av att implementera en teamorienterad och evidensbaserad behandlingsmodell.

Avhandlingen som helhet visar att hållbart förbättringsarbete förutsätter

a) ett reflekterande kollegialt förhållningssätt som ökar förmågan att hantera utmaningar i förbättringsarbetet

b) en i vardagsarbetet integrerad struktur för långsiktigt förbättringsarbete med regelbunden avsatt tid och allokerad faciliteringsfunktion

c) rutiner för att kontinuerligt hantera professionell kunskap från vetenskap och beprövad erfarenhet

d) ett strategiskt ledarskap och en gemensam kultur som håller drivkraften att förbättra levande över tid.

Opponent: Docent Ewa Wressle, Linköpings universitet
Ordförande: Professor Margareta Lilja, Luleå tekniska universitet

28 juni 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering