Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hemrehabilitering för strokepatienter fick årets stora förbättringspris

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här är Kalix sjukhus team för sjukhusanknuten hemrehabilitering efter stroke. Deras utvecklingsarbete har av Region Norrbotten utsetts till bästa förbättringsarbete inom vården 2019. Prissumman är på 100 000 kronor och delades ut i samband regionfullmäktige den 18 juni.

Hemrehabilitering för strokepatienter
Medicin-rehabkliniken vid Kalix sjukhus tog hem årets pris för bästa förbättringsarbete inom vården i Region Norrbotten. Övre raden: Johanna Larsson, kurator, Eva Olofsson, sjuksköterska, och Astrid Lindberg, enhetschef. Nedre raden: Britt-Marie Esperi Kandelin, fysioterapeut, Ivo Savinc, överläkare, och Mona-Lis Sundling, arbetsterapeut. Foto: Jonas Hansson och Nora Olsson.

Det handlar om att patienterna erbjuds att få sin rehabilitering efter en stroke utförd i hemmet. Det innebär att de kan de skrivas ut tidigare från sjukhuset, samtidigt som personalen där koordinerar den fortsatta vården.

– Hemmet är en mer stimulerande och motiverande miljö för deras rehabilitering, konstaterar enhetschef Astrid Lindberg.

Hon tillägger att hemrehabilitering erbjuds om patienten är medicinskt stabil, har en fungerande nutrition och kan vistas i hemmet på ett säkert sätt med stöd från hemtjänst och närstående.

Många olika yrkesroller i teamet

Utöver henne består teamet av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och sjuksköterska, som antingen på egen hand eller tillsammans genomför hembesöken. Dessutom ingår överläkare Ivo Savinc, som inte gör några hembesök, men som finns tillgänglig för de övriga i teamet att konsultera.

Vid det första hembesöket, då inskrivningssamtalet sker, är patienten delaktig i att med stöd av teamet och närstående fastställa sina rehabiliteringsmål, där också frågan ”vad är viktigt för dig?” ställs. Utifrån det formuleras en rehabiliteringsplan.

– Som mest har vi haft patienter som deltagit i hemrehabilitering i tre månader, men det är väldigt beroende på individen. När vi avslutar överförs ansvaret till hälsocentral, öppenvårdsrehab eller hemsjukvården, berättar sjuksköterska Eva Olofsson.

Patienter i fyra kommuner

Redan 2015 kom en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) kring tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke.

– Den satte ord på det vi redan hade pratat om och gav oss mer på fötterna. Vår dåvarande verksamhetschef ställde sig positiv till att vi skulle testa att jobba på det sättet, säger Astrid Lindberg.

På en konferens 2016 berättade representanter för sjukvården i Västerbotten om hur de anammat arbetssättet där. Kalix fick också besök av ett hemrehabiliteringsteam från Umeå, som berättade mer.

– Hösten 2017 drog vi igång, först i mindre skala i Kalix och Haparanda och sedan har det skalats upp och även Övertorneå och Överkalix har inkluderats, säger fysioterapeut Britt-Marie Esperi Kandelin.

Ifjol meddelade Socialstyrelsen nya riktlinjer för vård vid stroke som gick i samma riktning och det stärkte ytterligare Kalixteamets bedömning att de var på rätt väg.

De anhöriga blir mer involverade

Rollerna i teamet handlar bland annat om att Johanna Larsson som kurator pratar med patienterna och deras anhöriga kring hur de mår och erbjuder stödsamtal, Eva Olofsson som sjuksköterska går igenom hälsosituationen, svarar på frågor om sjukdomen och ser över medicinering samt kontaktar teamets läkare vid behov, Mona-Lis Sundling som arbetsterapeut jobbar med att få vardagliga aktiviteter och boendemiljö att fungera och Britt-Marie Esperi Kandelin som fysioterapeut  tränar nedsatta funktioner och utformar träningsprogram.

– För patienterna är det en trygghet att veta att vi finns till för dem och att vi kommer hem till dem gör också att de anhöriga blir mer involverade, säger Mona-Lis Sundling.

Rullatorn ut i trädgårdslandet

Det underlättar också att uppnå patienternas egna mål, menar Britt-Marie Esperi Kandelin:

– Det kan exempelvis vara att klara av toalettbesök, att ta på sig kläder, att handla, gå ned i källaren eller att ta sig in i bilen. En gång bar vi ut en rullator i skogen över stock och sten eftersom det var patientens önskemål.

– Ja och en annan gång bar vi ut rullatorn i trädgårdslandet eftersom det skulle tas in grönsaker, säger Mona-Lis Sundling.

– Det kan också vara att de vill ha hjälp att besöka Kalix galleria för att träffa sina kompisar, säger Eva Olofsson.

Johanna Larsson inflikar:

– Vi kommer till dem i den miljö de lever i. De blir det verkliga livet istället för sjukhusmiljön.

Hemrehabilitering för strokepatienter
Från vänster: Britt-Marie Esperi Kandelin, fysioterapeut, Johanna Larsson, kurator, Eva Olofsson, sjuksköterska, Astrid Lindberg, enhetschef, och Mona-Lis Sundling, arbetsterapeut, på medicin-rehabkliniken vid Kalix sjukhus. Foto: Jonas Hansson

Bättre resultat i hemmet än på sjukhuset

Och är då resultatet av rehabiliteringen bättre i hemmet än på sjukhuset?

– Absolut, svarar hela teamet i kör.

– Det är fantastiskt att se vilka framsteg våra patienter gör, säger Eva Olofsson.

Att det innebär en del resande ser de inte som några problem.

– Nej, det är ju roligt att få komma ut och träffa patienterna. Sedan är det klart att det ibland blir långa arbetsdagar med resorna och att det kanske blir lunch i bilen, säger Britt-Marie Esperi Kandelin.

Eftersom det stora förbättringspriset i vården också ifjol gick till en verksamhet på Kalix sjukhus var det med viss tvekan som ansökan skickades in, säger Astrid Lindberg. Hon avslöjar också att de sökte priset första gången redan ifjol, men då fick de det inte.

Därför var glädjen desto större när de i år fick beskedet.

– Det är roligt att rehabiliteringsverksamhet uppmärksammas, säger hon.

– Vi trodde först inte det var sant, konstaterar Mona-Lis Sundling.

Hundra procent nöjdhet från patienterna

Några av de positiva effekter de sett när hemrehabiliteringen följts upp är att patientflödena har förbättrats, patienternas delaktighet i sin vård har ökat och medelvårdtiden på sjukhus, som är betydligt dyrare är hemsjukvård, har minskat från 14 dagar 2016 till 9 dagar 2018.

– Våra patienter har dessutom varit väldigt nöjda. I de patientenkäter vi gör har 100% svarat att de är nöjda med bemötande, information och förtroende och att de skulle rekommendera oss för andra. De är även 78% – 90% nöjda med sin delaktighet, vår tillgänglighet samt att de fått sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda, säger Astrid Lindberg.

Sedan Medicin-rehabkliniken i Kalix börjat med det nya arbetssättet har också andra sjukhus i Norrbotten tagit efter. Sunderbyn och Piteå har redan startat och Kiruna och Gällivare är på gång.

– Med fler team också på regionens övriga sjukhus kan vi dela erfarenheter och på så sätt fortsätta utveckla verksamheten, säger Astrid Lindberg.

Hemrehabilitering för strokepatienter
Sjukhusanknuten hemrehabilitering efter stroke ger goda resultat och förkortar vårdtiden på sjukhus, konstaterar bland annat Socialstyrelsen. På Kalix sjukhus var de tidigt ute att erbjuda det. Från vänster: Britt-Marie Esperi Kandelin, Johanna Larsson, Eva Olofsson, Astrid Lindberg och Mona-Lis Sundling på medicin-rehabkliniken. Foto: Jonas Hansson

12 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering