Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hennes forskning sätter fokus på tandhälsan för vuxna med särskilda behov

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vuxna med särskilda behov har sämre tandhälsa och fler tandförluster än den allmänna befolkningen. I en studie gjord i Norrbotten blev det tydligt att det också finns skillnader i vilken typ av behandling man fått.

Angelika Lantto, biträdande övertandläkare i Region Norrbotten, har rest runt i länet för att undersöka tandhälsan hos patienter med särskilda behov.
Angelika Lantto, biträdande övertandläkare i Region Norrbotten, har rest runt i länet för att undersöka tandhälsan hos patienter med särskilda behov. Foto: Anders Alm.

Tandvårdsförsäkringen ska göra det möjligt för personer med särskilda behov att få tillgång till tandvård. Där omfattas äldre som bor på äldreboenden, personer som får hemsjukvård och alla som omfattas av LSS. Även personer med psykiska sjukdomar omfattas av tandvårdsstödet.

Men hur ser tandhälsan ut hos de som omfattas av tandvårdsförsäkringen i Norrbotten? Det vet Angelika Lantto, biträdande övertandläkare i Region Norrbotten och odontologie doktor. Hon har rest länet runt och undersökt patienter med särskilda behov.

– Det finns problem med den här patientgruppen eftersom de i många fall inte får möjlighet att göra alla behandlingar de behöver. Både regelverk, försäkringar och stöd från omgivningen kan komma i vägen, säger hon och tillägger:

– Tyvärr har man sett vuxna med särskilda behov som ett kollektiv istället för enskilda individer med olika behov.

Stor skillnad på behandling

I ett forskningsprojekt som låg till grunden för hennes avhandling Tooth Loss and Prosthetic Replacements among Persons with Dependency and Functional Limitations har hon både gjort journalstudier och kliniska undersökningar.

– Meningen är att tandvård ska bli mer tillgänglig för de här personerna. Då måste vi veta hur det ser ut just nu.

I sin journalstudie jämförde hon 250 personer från den allmänna populationen med 250 personer som har särskilda behov. Det visade sig att det fanns en stor skillnad på hur många tänder man hade och vilken typ av behandling man hade fått, till exempel löständer eller broar.

– Eftersom jag tittade på journaler så handlade det om personer som faktiskt fått tandvård, men jag ville veta hur det såg ut för de som inte fanns i våra register eftersom de inte fått någon tandvård.

Implantat har stor betydelse

Tillsammans med en forskningssköterska har Angelika Lantto rest runt i Norrbotten. Hon har besökt gruppboenden, men också besökt personer med lite ork i deras hem. Det visade sig att patienterna som inte hade fått tandvård generellt sett var lite sjukare och hade fler tandförluster.

För att få veta hur patienterna själva såg på sina tänder och de behandlingar de hade fått har hon också använt enkäter för att mäta oral hälsorelaterad livskvalitet och gjort intervjuer. Bland svaren framkom att ett implantat uppfattades ha stor betydelse. Att förlora sina tänder blev ett extra handikapp, men om man fått implantat tyckte man att det hjälpte en tillbaka till normalläget.

– Patienter berättade om att det till exempel kan vara jobbigt att äta på restaurang när man har ett funktionshinder eftersom omgivningen tittar på en. Om man dessutom saknar tänder och inte kan äta på ett sätt som är socialt accepterat blev det ännu jobbigare.

Angelika Lantto, biträdande övertandläkare i Region Norrbotten, har rest runt i länet för att undersöka tandhälsan hos patienter med särskilda behov.
"En del av de äldre som vi undersökte var nästan omöjliga att hjälpa eftersom tandproblemen hade blivit så stora att patienten inte hade orkat med den behandling som hade krävts”, säger Angelika Lantto. Foto: Anders Alm.

Viktigt med hjälp i ett tidigt skede

Det visade sig också att en del patienter ser på tandvård på ett annat sätt än sjukvård.

– En äldre man hade blivit erbjuden en höftledsoperation men avböjt eftersom han tyckte att han var för gammal. Men tandimplantat tackade han ja till eftersom det var så viktigt att kunna tugga ordentligt.

Den främsta slutsatsen som kan dras av Angelika Lanttos forskning är att man måste behandla varje person utifrån deras individuella förutsättningar. Det handlar om att uppmärksamma tandvårdsbehov och att hjälpen kommer i ett tidigt skede.

– En del av de äldre som vi undersökte var nästan omöjliga att hjälpa eftersom tandproblemen hade blivit så stora att patienten inte hade orkat med den behandling som hade krävts.

Tandvårdsförsäkringen säger att man har rätt att få hjälp med sin munhygien och personer med särskilda behov är beroende av omsorgspersonal för att kunna förebygga tandförluster och sjukdomar. Tandvården ska utbilda omsorgspersonalen men det har varit svårt att organisera utbildningen och nå ut till personalen.

– Det är stor omsättning på personal inom omsorgen och de har ont om tid.

Angelika Lantto, biträdande övertandläkare i Region Norrbotten, har rest runt i länet för att undersöka tandhälsan hos patienter med särskilda behov.
Angelika Lantto är den enda inom Folktandvården i Norrbotten som har disputerat, men fler är på gång. Hon menar att det är viktigt att fler forskar kring tandhälsa. Foto: Anders Alm.

Undviker frukt och grönsaker

Munhygien anses generellt sett vara den svåraste arbetsuppgiften för omsorgspersonalen och många vill ha mer stöd.

– Jag upplever att det är många inom omsorgen som är väldigt intresserade och förstår hur viktigt det här är. Det finns brister i samarbetet mellan regionerna och kommunerna i den här frågan. Vi önskar att munvårdskunskap skulle finnas i grundutbildningen för vårdpersonal. Det är svårt och krångligt – men också viktigt!

Tandförluster har visat sig ha inverkan på vår allmänna hälsa. Om man har få tuggkontakter undviker man frukt och grönsaker, vilket påverkar vilka näringsämnen vi får i oss. Forskning visar att tuggningen i sig kan ha ett samband med kognitionen.

– Man tror att det är ihopkopplat med blodcirkulation upp till hjärnan och att det har större betydelse för äldre eftersom de har risk för att utveckla demens.

Viktigt med forskning om tandvård

Angelika Lantto är den enda inom Folktandvården i Norrbotten som har disputerat, men fler är på gång. Hon menar att det är viktigt att fler forskar, inte minst på grund av den demografiska förändring som sker.

– Tandvården är så komplex och svår. Vi behöver fler med vetenskaplig kompetens för att kunna ta till oss andras forskning och implementera den hos oss.

Som verksamhetschef på Tandvårdens kompetenscenter ingår det i jobbet att möjliggöra för flera att forska. Målet är att ha en forskargrupp som kan hjälpas åt att driva forskningen framåt.

Även om det periodvis varit en tung resa att kombinera jobb med forskning tycker Angelika Lantto att det har varit givande och gett ett mervärde.

– Jag har fått ett fantastiskt stöd från Folktandvården och från forskningsenheten inom Region Norrbotten. Inte minst med statistisk hjälp. Jag tror att det är ovanligt att få så bra stöd.

7 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering