Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hon ska forska kring hur astma- och KOL-patienter drabbas av covid-19

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Caroline Stridsman, sjuksköterska på lungkliniken vid Sunderby sjukhus, har blivit antagen som docent inom lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet. Dessutom har hon precis beviljats ett forskningsanslag på 500 000 kronor för att undersöka vilka faktorer som påverkar allvarligt sjukdomsförlopp och död vid covid-19 för patienter med astma och KOL.

Caroline Stridsman, som arbetar som sjuksköterska på Region Norrbotten samtidigt som hon forskar
Caroline Stridsman blir i höst ny registerhållare för
nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret. Foto: Anders Alm.

Forskningsanslaget kommer från Hjärt-Lungfonden och kommer att genomföras tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet. Det är kopplat till det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret, där Caroline Stridsman från och med i höst tar över uppdraget som registerhållare.

Docentur vid Umeå universitet

Nyligen stod det också klart att hon beviljats en docentur vid medicinska fakulteten på Umeå universitet. Sin docenturföreläsning kommer hon att hålla i höst.

Caroline Stridsman har sedan tidigare uppmärksammats för sitt forskningsarbete inom ramen för OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), där Region Norrbotten samarbetar med ett nätverk av forskare över hela världen, kring hur vården för patienter med astma och KOL kan förbättras.

När hon disputerade vid Luleå tekniska universitet 2013 handlade hennes doktorsavhandling om den trötthet som patienter med KOL upplever, även benämnd fatigue, och vilka åtgärder som kan förbättra tillståndet. Avhandlingen baserades på OLIN:s KOL-studie och deltagarna var rekryterade från Norrbotten. 

Caroline Stridsman, som arbetar som sjuksköterska på Region Norrbotten samtidigt som hon forskar
Caroline Stridsman är bland annat ordförande för en nationell arbetsgrupp som har tagit fram en ny kravspecifikation för certifierade astma-, allergi- och KOL-mottagningar. Foto: Anders Alm.

Personcentrerat vårdförlopp

Efter sin disputation har Caroline Stridsman fortsatt att forska vid sidan av att hon arbetar med utvecklingsfrågor och även jobbar kliniskt med astma- och KOL-patienter. Dessutom har hon varit kursansvarig för två astma-, allergi- och KOL-utbildningar för sjuksköterskor som Region Norrbotten har upphandlat hos LTU.

 – Det gör vi för att kunna få igång fler astma-, allergi – och KOL-mottagningar på våra hälsocentraler, säger Caroline Stridsman, som i egenskap av ordförande för Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nationella arbetsgrupp för astma, allergi och KOL har varit med att arbeta fram en ny kravspecifikation för att en mottagning ska kunna certifieras.

Den nationella arbetsgruppen har på uppdrag av regeringen och i samarbete med SKR också arbetat fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL.

 KOL
Caroline Stridsman kombinerar sitt arbete inom vården med lungmedicinsk forskning. Foto: Jonas Hansson.

16 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering