Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hotell Vistet är det patienthotell i landet som erbjuder mest vård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sedan 2014 erbjuder patienthotellet Vistet på Sunderby sjukhus inte bara boende, utan även vård. I personalen finns både sjuksköterskor och undersköterskor. ”Vi är det patienthotell i landet som erbjuder mest vårdinsatser”, säger undersköterskan Sophie Storbjörk.

Hotell Vistet - patienthotell på Sunderby sjukhus
I mitten Inger Gustafsson, verksamhetschef för Hotell Vistet på Sunderby sjukhus, och vid hennes sidor Carola Nyström-Modig, sjuksköterska (numer enhetschef på infektionskliniken) och Sophie Storbjörk, undersköterska, servicepersonal och tidigare projektledare för arbetet med patientnära rapportering. Foto: Jonas Hansson.

Verksamhetschef, eller om man så vill hotellchef, är Inger Gustafsson. Hon har varit med sedan starten och även i planeringen innan dess.

De patienter som erbjuds en plats på något av Hotell Vistets 68 rum är de som bedöms klara sig någorlunda själva och som kan hantera den allmänna dagliga livsföringen (ADL) utan hjälp.

Mest vårdinsatser i landet

– Ofta har de legat inne på en vårdavdelning innan och påbörjat en behandling, säger Carola Nyström-Modig, som arbetat på patienthotellet som sjuksköterska, men nu har bytt tjänst till enhetschef på infektionskliniken på sjukhuset.

– Vi är det patienthotell i landet som erbjuder mest vårdinsatser. På ett år handlar det om ungefär 5 500 vårddygn för patienter som annars skulle ha behövt uppta en vårdplats på sjukhuset och utöver det tillkommer anhöriga, personal och externa gäster som också bor här. Snittbeläggningen är 70 procent måndag till torsdag och 45-50 procent under helgerna, konstaterar Sophie Storbjörk, undersköterska och före detta projektledare för arbetet med patientnära rapportering på patienthotellet.

Agda får själv berätta

Det arbetet är nu implementerat i verksamheten och bygger på liknande verksamheter i Göteborg och Stockholm.

– Det har gett oss mer delaktiga patienter. Överrapporteringen vid skiftbytena sker inne på patienternas hotellrum och då får Agda själv berätta varför hon ligger här, vilken sjukdomshistoria hon har och hur hon upplever sin situation – istället för att personalen sitter på expeditionen och berättar för varandra, säger Sophie Storbjörk.

Hotell Vistet - patienthotell på Sunderby sjukhus
Hotellchef Inger Gustafsson vurmar för patientcentrerad vård och har gått en ledarutbildning i det. Foto: Jonas Hansson.

Etikutbildningar

Inger Gustafsson har också gått en ledarutbildning som Vårdförbundet anordnade kring personcentrerad vård.

– Det är jag väldigt tacksam för att jag gjorde. Det gav viktiga kunskaper som jag sedan har kunnat förmedla till personalen. Vi har haft regelbundna etikutbildningar, som har gett alla samma grund att stå på. Det handlar bland annat om vårt förhållningssätt gentemot patienterna, men också om arbetsmiljö och hur vi i personalen bemöter varandra. Det har bidragit till att vi har regionens lägsta sjukfrånvaro, säger hon.

– Patienterna kommenterar ofta att de tycker att personalen på patienthotellet har sådan arbetsglädje och det är ett resultat av ett systematiskt arbete, säger Carola Nyström-Modig.

Distresstermometer

Redan innan arbetet med patientnära rapportering infördes ankomstsamtal med fokus på patientens behov. Där ställs bland annat frågan ”vad är viktigt för dig?”. Innan samtalet får patienten fylla i en distresstermometer för att fånga upp önskemål och behov. Den utgår från om det har varit några särskilda påfrestningar den senaste veckan.

Inger Gustafsson påpekar att patienthotell, inte bara på Sunderby sjukhus, fyller en viktig funktion i tider av överbeläggning.

– De är en viktig bit i vårdpusslet, ett sjukhusnära komplement för patienter som till stor del klarar sig själva men som behöver närhet till vårdinsatser.

 Hotell Vistet - patienthotell på Sunderby sjukhus
Sophie Storbjörk och Carola Nyström-Modig visar hur det kan se ut på ett av patientrummen. Istället för att dela rum med andra patienter på en vårdavdelning får patienten ett eget rum, där även anhöriga kan övernatta. Av hotellets 68 rum är åtta stycken ”BB-hotell” som sköts av BB/förlossningens personal. Foto: Jonas Hansson.

Kostnadsbesparing

Att bo på Hotell Vistet innebär också en kostnadsbesparing för vården, eftersom kostnaden är ungefär en tredjedel jämfört med en plats på en vårdavdelning på sjukhuset.

Kundnöjdheten är samtidigt hög.

– De undersökningar vi gjort visar att våra patienter är väldigt nöjda med bland annat bemötandet och att de känner sig trygga medicinskt. De brukar också tycka att de tillfrisknar fortare här, med eget ombonat rum, än om de hade legat kvar på en vårdavdelning tillsammans med andra patienter, säger Inger Gustafsson.

Bubbelpool och bastu

– Vi har också ett hälsotänk och erbjuder patienterna möjlighet att på olika sätt umgås med varandra, säger Carola Nyström-Modig.

Det finns bland annat om en egen restaurang/kafeteria, ett skapande-rum, bingo en gång i månaden och tillgång till bubbelpool, massage och bastu.

Hotell Vistet - patienthotell på Sunderby sjukhus
Sophie Storbjörk, Inger Gustafsson och Carola Nyström-Modig på hotellets eget spa, med bubbelpool, bastu och massagemöjligheter. Foto: Jonas Hansson.

Distresstermometer Hotell Vistet
Med hjälp av en distresstermometer fångas patienternas önskemål och behov upp i samband med ankomstsamtalet. Foto: Jonas Hansson.

8 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering