Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kan det vara arbetssättet – inte resursbristen – som är problemet?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vi befinner oss i ett paradigmskifte inom vården och omsorgen. Det hävdar organisationskonsulten Dag Norén, som på en föreläsning i regionhuset i Luleå, lyfte fram den nya vårdlogiken. Där ligger ett särskilt fokus på patienter med stora omsorgsbehov.

Dag Norén, organisationskonsult på Videre consulting, föreläste på regionhuset i Luleå. Paradigmskiftet i svensk sjukvård och omsorg
Dag Norén, organisationskonsult på Videre consulting, föreläste om paradigmskiftet i sjukvården och omsorgen på regionhuset i Luleå. Foto: Jonas Hansson.

De äldre blir allt fler och gruppen med de allra äldsta ökar rekordsnabbt, vilket medför fler patienter med kroniska sjukdomar.

– Det skapar ett tryck på sjukvårdens och omsorgens ekonomi. Gruppen kroniskt sjuka står för 80-85 procent av sjukvårdens totala kostnader och ser vi enbart på de över 65 år står de för hälften av kostnaderna. Det är en historisk situation som vi befinner oss i och flera av länen i norr, däribland Norrbotten, har redan varit tvungna att hitta nya lösningar, säger Dag Norén.

Inte bara öppna dörren

Det behövs också nya arbetssätt, menar han.

– Vi måste ställa oss frågan om vi kan göra på annat sätt än bara öppna dörren och se vad som kommer in. E-hälsolösningar är en väg, men vi måste också i större omfattning utgå från patientens behov, säger han och berättar om en multisjuk kvinna i södra Sverige med 16 olika läkare, en för varje organ.

– Ingen av läkarna har överblicken. Det både förvärrar sjukligheten och driver fram ökade kostnader för vården.

Ett annat problem är de patienter som skyfflas runt mellan hemsjukvården, äldreomsorgen och akuten.

– Varje gång de kommer in behandlas de som att det är första gången, säger Dag Norén, som tycker sig se en början på att den sjukvårdsstruktur vi haft under lång tid nu håller på rivs upp.

Dag Norén, organisationskonsult på Videre consulting, föreläste på regionhuset i Luleå. Paradigmskiftet i svensk sjukvård och omsorg

Dag Norén framhäver vikten av samarbete mellan regioner/landsting och kommuner för att nå de goda resultaten. "Om vi inte har samma bild över vad vi vill åstadkomma brakar det samman", säger han. Foto: Jonas Hansson.

Remarkabla resultat

Han berättar att det finns många goda exempel ute i landet, exempelvis mobila team med hälsocoacher, hemsjukvårdsläkare som fokuserar på hemmet som den viktigaste arbetsplatsen och närsjukvårdsteam med geriatrisk kompetens. Det finns också flera exempel där man har börjat arbeta på nya sätt, med en personcentrerad organisation och vårdlösningar i samverkan mellan kommun och region/landsting.

– Det har gett remarkabla resultat, exempelvis minskning av antal dagar i vård med över 90 procent. Det här indikerar att vi kanske inte har resursproblem utan snarare problem med våra arbetssätt. Det går att bygga nya vårdlösningar för grupper med stora behov av sammanhållen vård.

Dag Norén fortsätter:

– För att lyckas måste vi jobba tillsammans. Om vi inte har samma bild över vad vi vill åstadkomma brakar det samman. Regionerna klarar sig inte utan hemsjukvården och kommunerna klarar sig inte utan primärvården. Det är också viktigt att ledarskapet har en samsyn.

24 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering