Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klaras sju principer för att hantera vårdens komplexa utmaningar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Se till att snabbt lösa de enkla frågorna så ni får kraft till de komplexa. Det var det råd före detta förnyelsedirektören i Nacka, Klara Palmberg Broryd, gav till ledare och verksamhetsutvecklare inom Region Norrbotten under en föreläsning på Regionhuset. Hon presenterade också sju principer för hur man kan angripa de komplexa problemen.

Klara Palmberg Broryd
Klara Palmberg Broryd föreläste för medarbetare inom Region Norrbotten på Regionhuset i Luleå. Foto: Jonas Hansson.

Genomförandekraft är Region Norrbottens koncept för att ge chefer och verksamhetsutvecklare kraft och mod till utveckling och förbättring av vården.

En av aktiviteterna är en seminarie- och reflektionsserie, där det i september var Klara Palmberg Broryds tur att förmedla sina insikter.

Enkelt, komplicerat och komplext

Hon är före detta chef och förändringsledare och arbetade senast som biträdande stadsdirektör och strategi- och förnyelsedirektör i Nacka. Dessutom har hon en bakgrund i Norrbotten, där hon disputerat i komplexitet vid Luleå tekniska universitet.

För att få till förändring i stora komplexa system som den offentliga sektorn är kan man sortera de frågor som ska lösas utifrån svårighetsgrad, från enkla, där Klara Palmberg Broryd som exempel angav att följa ett recept, till komplicerade, som att bygga bilar, och slutligen det komplexa, vilket hon jämförde med att uppfostra ett barn.

Klara Palmberg Broryd
Det är viktigast att fokusera på de komplexa frågorna, konstaterade Klara Palmberg Broryd. Foto: Jonas Hansson.

Det komplexa kräver andra angreppssätt

Hon konstaterar att det som ledare är viktigt att sortera ut vad som är komplext och vad som inte är det.

– Det som är enkelt är det bara att få det gjort. Där kommer robotisering, automatisering och standardisering in. Det som finns i andra änden, det komplexa, kräver andra angrepssätt.

Klara Palmberg Broryd pekade på utmaningar som brister i hur vi är ihop- och uppkopplade med andra, exempelvis regioner med kommuner, mängden information som vi hela tiden blir överösta av, maktskiftet till individer, där exempelvis många kroniskt sjuka tar större ansvar för sin egen hälsa, och hastigheten:

– Allt går mycket fortare. När jag jobbade i Nacka hade vi som mål att besvara medborgare inom 48 timmar, men i dag är det ingen som nöjer sig med att vänta så länge.

Klara Palmberg Broryd
För att förändra beteenden behöver man hitta starka attraktorer, konstaterade Klara Palmberg Broryd. Foto: Jonas Hansson.

Komplexa frågeställningar

Hon angav också sju principer för hur man kan angripa komplexa frågeställningar:

 1. Enkla regler
  Gör det enkelt och ta inte fram jättetjocka personalhandböcker eller långa dokument. Det leder inte alltid till rätt beteende.
 2. Attraktorer
  För att förändra beteenden behöver man hitta starka attraktorer. Det kan också vara värdefullt att lyfta fram enskilda medarbetare som goda exempel.
 3. Experimentera och reflektera
  Börja med early adopters (tidiga brukare), det räcker oftast för att övertyga resten. Testa i liten skala. De team som gör flest tester lyckas bäst med de övergripande resultaten. Det är lätt att fastna i utredningsstadiet och alltid göra riskanalyser och förstudier, men chansa lite mer och bygg vidare på det som funkar.
 4. Chunking
  Begreppet härrör sig från chocolate chip cookies, det vill säga småkakor med chokladklumpar, chunks, i. Bygg bit för bit, chunk för chunk, och ta det som fungerar vidare till nästa steg. Identifiera ”chokladklumpar” i organisationen, personer som redan arbetar på ett önskvärt sätt.
 5. Feedback
  Helt avgörande för att kunna komma tillbaka till verksamhetsledningen eller den politiska ledningen med ett förslag är att först få feedback från medborgarna kring exempelvis hur deras vardag som kronisk patient ser ut.
 6. Spänning och mångfald
  Det är viktigt med spänning och mångfald, att teamet består av olika typer av personer – om alla är likadana dör det till slut. En flock med stor variation mellan individerna skapar dynamik och utvecklas mer framgångsrikt. Se till att rigga rummet och ta in de vi är till för så att det blir representativt.
 7. Visioner
  Använd tydliga visioner och bilder av vad du vill åstadkomma och i vilken riktning du vill att utvecklingen ska ske.

Klara Palmberg Broryd
Sju angreppssätt för att leda och driva utveckling i komplexa system. Foto: Jonas Hansson.

12 september 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering