Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kraftig minskning av lungsjukdomen KOL i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Antalet personer som drabbas av lungsjukdomen KOL har minskat kraftigt i Sverige, enligt en ny studie som Helena Backman, forskare på OLIN-studierna i Region Norrbotten, varit huvudförfattare till. En viktig anledning till det är att det blir allt färre rökare. I Norrbotten har det enligt undersökningen under en period på cirka 15 år medfört att KOL minskat med 41 procent.

Helena Backman, projektledare inom OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) vid Region Norrbotten och forskare vid Umeå universitet är första författare till en ny stor KOL-studie.
Helena Backman, projektledare inom OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) vid Region Norrbotten och forskare vid Umeå universitet är första författare till en ny stor KOL-studie. Foto: Anders Alm.

KOL är ett stort globalt hälsoproblem som årligen beräknas orsaka cirka 3 000 förtida dödsfall bara i Sverige.

De allvarligare fallen av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har dock mer än halverats på 15 år, enligt den nya stora studien. Den främsta förklaringen till minskningen är att allt färre röker.

– Det är fantastiskt goda nyheter att vi nu får ett kvitto på att den minskade rökningen verkligen ger effekt på människors hälsa, säger Helena Backman, projektledare inom OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) vid Region Norrbotten och forskare vid Umeå universitet.

Förekomst av daglig rökning i Sverige 1980-2019 i åldrarna 16 – 84 år. Illustration: SCB.

Förekomst av daglig rökning i Sverige 1980-2019 i åldrarna 16 – 84 år. Illustration: SCB. Klicka på bilden för större format.

Minskning med 41 procent

Hon är huvudförfattare till studien som bygger på två undersökningar av sammanlagt 1839 slumpvis utvalda personer i åldern 21 – 78 år. Studien genomfördes i Norrbotten och Västra Götaland under perioden 2009 till 2012. Efter det har inga ytterligare undersökningar baserade på slumpmässigt urval genomförts och därför finns inga senare jämförelsetal.

Resultatet var att totalt cirka 7 procent av deltagarna hade KOL. Förekomsten i Norrbotten hade minskat med 41 procent jämfört med en motsvarande studie som genomfördes år 1994. För Västra Götaland finns däremot ingen tidigare studie att jämföra med. Nedgången är även markant i jämförelse med flera tidigare studier i andra europeiska länder.

Viktigt att söka vård

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. Den kan vara allt från lindrig till dödlig. Enligt världshälsoorganisationen WHO är det den femte vanligaste dödsorsaken i Europa. Rökning är den enskilt viktigaste riskfaktorn.

– Glädjande nog har både rökvanorna och förekomsten av KOL minskat markant i Norrbotten. När vi nu kan se vilken förbättring minskad rökning innebär finns all anledning att fortsätta med att förebygga att unga börjar röka. Trots att sjukvården blivit bättre på att identifiera KOL har endast 40 procent av de med medelsvår till svår KOL i Norrbotten en diagnos. Det är därför viktigt att personer som söker vård för luftvägsproblem och har riskfaktorer får genomgå lungfunktionsundersökning för att få diagnos och behandling, säger Helena Backman. 

Studien är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Research. Den har finansierats av Region Norrbotten, Hjärt-Lungfonden, Umeå universitet, VBG-Groups stiftelse för astma och allergi-forskning i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen.

19 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering