Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kunniga patienter kan förbättra vården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En satsning på spetspatienter har stor potential att ge såväl besparingar i vårdkostnader som nya sätt att ­bedriva vård. Då kan aktiva och kunniga patien­ter stödja kroniskt sjuka och avlasta vården, skriver flera debattörer.

Sveriges vårdkostnader skulle kunna minskas med flera miljarder årligen om patienter med kroniska och långvariga sjukdomar gavs bättre möjligheter att skaffa kunskap om sin sjukdom och därmed förbättra sin egenvård, till nytta för både sig själva och andra patienter. Ett nationellt kompetenscentrum för aktiva patienter skulle göra detta möjligt.

Dagens hälso- och sjukvård fungerar bra för akuta och övergående sjukdomar och tillstånd, men den pågående och snabba ­ökningen av kroniska och långvariga sjuk­domar kräver andra arbetssätt och ersättningssystem. Den nuvarande strukturen innebär att personer med kroniska sjuk­domar – hälften av befolkningen – står för omkring 80 procent av kostnaderna för vår ­hälso- och sjukvård.

Beräkningar som gjorts till rapporten ”Bortom IT” från Institutet för framtids­studier (2016), visar att om 10 procent av Sveriges befolkning, eller 20 procent av dem som lever med kroniska sjukdomar, kan stärkas till att ta ett större ansvar för sin egenvård så kan samhället årligen spara 2,8 miljarder kronor i minskade vårdkostnader. Bespa­ringar som skulle kunna användas för att bättre stödja de patienter som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika engagerade.

Vårt hälso- och sjukvårdssystem behöver förändras i grunden så att det bättre möter patienternas behov och kompetens. Vi måste gå från att endast leverera vård till att också stödja patienters egenvård. Första steget ­måste vara att sluta se de kroniskt och långvarigt sjuka patienterna som enbart hjälp­behövande och resurskrävande och i stället dra nytta av deras kunskaper och erfaren­heter – de är ju experter på sin sjukdom. 

I USA har rörelsen #WeAreNotWaiting startat. Syftet är att med aktiva patienters hjälp snabbare införa ny medicinteknik och andra innovationer i vården. Den svenska motsvarigheten kallas spetspatienter – en ­patient eller närstående som vet, kan och vill mer än vården förväntar sig. Spetspatienter utgår från sin egen situation och egenvård när de engagerar sig, och deras arbete förbättrar vården för dem själva men även för andra patienter. 

I kontakt med en livsomvälvande sjukdom utvecklar spetspatienten, eller dennes när­stående, strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Med egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg är vi säkra på att många fler skulle kunna bli spetspatienter – något som skulle kunna revolutionera svensk sjukvård och omsorg.

Ett stort antal patientorganisationer, representanter från akademin och företag samt såväl offentligt som privat driven vård och omsorg är just nu i startfasen av ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt. Vårt mål är att etablera ett diagnosoberoende kompetens­center för att få fler kunniga patienter ­aktivt engagerade i sin egenvård och även delaktiga i vårdens ständigt pågående förbättrings­arbete. 

Kompetenscentret ska även ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan.

Vi tror att centret kommer att kunna stötta både spetspatienter och vårdprofession i att jobba tillsammans för att bygga en mer långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Genom att uppmuntra och stödja fler att bli spetspatienter kommer fler kroniskt sjuka att uppleva bättre hälsa, samtidigt som de avlastar vården. När fler själva kan hantera mer av sin egen vård, frigörs resurser till de patienter som behöver extra stöd. För att lyckas måste centret bli en kombination av social och teknisk innovation. Den sociala innovationen, alltså spetspatienterna, behöver stödjas av olika tekniska innovationer i form av till exem­pel smarta tjänster för egenvård och utbildning och vård samt även innovationer på policynivå för att nå sin fulla potential.

En satsning på fler aktiva och kunniga patien­ter har stor potential att ge såväl besparingar i vårdkostnader som nya sätt att ­bedriva vård samt nya affärsmöjligheter. Möjliggörande teknik tillsammans med kraften i sociala medier och nätverk kan stödja och stärka alla patienter och invånare så att vi bättre kan ta vara på de egna möjligheterna att förbättra vår hälsa. 

Genom att uppmuntra och stödja fler att bli spetspatienter kommer fler kroniskt sjuka att uppleva bättre hälsa, samtidigt som de av­lastar vården. Såväl sjukvården som myndigheter, forskning samt läkemedels- och medicinteknikindustrin får också tillgång till kunniga patienter som kan bidra till nya innovationer och framsteg genom sitt unika patient­perspektiv.

Det här är en debattartikel som publicerats i SvD 2017-06-18

 

Kontaktperson

Namn: Lisa Lundgren
Titel: Projektledare/projektkoordinator
Telefonnummer: 072-534 94 26

20 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering