Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Läkarutbildningen vid Sunderby sjukhus 5 år

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det är nu dags att summera tiden sedan de första läkarstudenterna kom till Sunderby sjukhus, via Umeå universitet. Sedan dess har fem årskullar hunnit ta sin läkarexamen och flera av dem arbetar idag inom Norrbottens läns landsting.

När läkarutbildningen på Sunderby sjukhus invigdes i januari 2011 var förväntningarna höga på vad denna satsning kunde innebära för landstinget och länet som helhet. Vi kan nu se många positiva effekter av detta vilket vi tycker är värt att uppmärksamma.

Sunderby sjukhus är sedan 2011 ”upplåten enhet” till medicinska fakulteten vid Umeå universitet, vilket innebär att man också är en del av Norrlands universitetssjukhus.

-  Läkarutbildningen höjer kvaliteten på vården till norrbottningarna genom att den bidrar till att höja kompetensen hos våra medarbetare, säger Maria Stenberg (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

Läkarutbildningen är beroende av forskning

Forskningen har ökat markant inom Norrbottens läns landsting efter 2008 med fler aktiva forskare inom ramen för sin profession. Detta är nödvändigt för att bygga upp den akademiska miljö som måste finnas vid ett sjuk­hus där man också har en läkarutbildning.

I samma takt som läkarutbildningen byggts ut och blivit permanent, har motsvarande verksamhetsutveckling skett. Handledarna har blivit skickligare och den kontinuerliga undervis­ningen och handledningen ställer ökade krav på att man är pålästa och uppdaterade i sitt ämne. Detta kommer även landstingets AT-läkare till del, som också får en bättre handledning och blir tillvanda vid att handleda och undervisa som är en del i yrkesrollen vid ett utbildningssjukhus.

- Tidigare var ett chefsskap nästan den enda alternativa karriärvägen för läkare, nu finns även möjligheten att välja en forskarkarriär där man meriterar sig vidare efter disputation till docent och professor inom sin specialitet, där man parallellt också kan verka som universitetslektor på läkarutbildningen, säger Karin Zingmark, utvecklingsdirektör

En viktig grund för rekrytering

Många läkarstudenter vid Sunderby sjukhus har varit inne på semestervikariat under somrarna, som undersköterskor, läkarassistenter och vikarierande underläkare, beroende på hur långt man kommit i sin utbildning och är därmed ett viktigt bidrag till landstingets möjlighet att lösa sommarbemanningen.

- Vi vet att cirka 70 procent av de läkarstudenter som hittills utexaminerats stannar kvar i Norrbotten och fortsätter som vikarierande underläkare eller påbörjar sin AT hos oss. Det är en viktig rekryteringsbas för landstinget, säger Veronika Sundström, landstingsdirektör.

Nu är en del av de studenter som först påbörjade sina läkar­studier vid Sunderby sjukhus på väg att påbörjat sina anställningar som ST-läkare i Norrbottens läns landsting. Om ytterligare lite drygt fem år kommer de att vara färdiga specialister och överläkare.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg (S)
Titel: Ordförande i landstingsstyrelsen
Telefonnummer: 070- 222 18 06

Namn: Veronika Sundström
Titel: Landstingsdirektör
Telefonnummer: Mobil: 070-555 84 36

Namn: Kenneth Robarth
Titel: Chef för Utbildningsenheten
Telefonnummer: 070-377 81 38

18 februari 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering