Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Louice vill rulla ut röda mattan för sjuksköterskestudenterna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

När sjuksköterskestudenterna kommer ut i verksamheten på VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är det lika viktigt att de blir korrekt bedömda som att de får ett bra bemötande och känner sig välkomna. Ansvarig för det är respektive sjukhus AKA, adjungerad klinisk adjunkt, som är ytterst ansvarig för handledningen av studenterna.

Louice Karlsson AKA Kalix samt specialistsjuksköterska pallativa mottagningen Kalix sjukhus
Louice Karlsson är AKA på Kalix sjukhus. Förkortningen står för adjungerad klinisk adjunkt. Foto: Jonas Hansson.

Louice Karlsson har arbetat som sjuksköterska sedan 2002 och efter tio år i yrket fick hon också en tjänst som AKA på Kalix sjukhus, vid sidan av sitt arbete som specialistsjuksköterska inom palliativ vård.

– Jag har alltid tyckt om att jobba med studenter och hade innan dess ofta varit handledare, så jag kände på en gång att det var en roll som passade mig.

Rollen som AKA finns över hela landet och uppdraget handlar om att ansvara för VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor, och utgöra en brygga mellan utbildningen och arbetslivet.

Många från östra Norrbotten

För Louice Karlsson innebär uppdraget att hon jobbar del av sin arbetstid, för närvarande 25 procent, åt Luleå tekniska universitet, som ansvarar för sjuksköterskeutbildningen i Norrbotten.

– Många studenter som kommer till oss på VFU bor i östra Norrbotten och oftast kommer det några stycken åt gången, som sedan placeras ut på olika avdelningar på sjukhuset, där de får en handledare. Jag ansvarar för att VFU:n utförs enligt kursplanen och att de får en bedömning, dels mitt i perioden och en slutbedömning, säger hon.

Bedömningen kan exempelvis handla om hur studenterna beskriver en patients omvårdnadsbehov samt planerar, utför och följer upp vården. De ska också kunna visa att de genom samtal, prover och undersökning har fångat upp patientens bekymmer. Kommunikation kring läkemedelshanteringen är också en viktig del.

Studenterna får därefter godkänt eller underkänt betyg. Fram tills nu har de även kunnat få väl godkänt, men det är borttaget i nya utbildningsplanen som börjat gälla i höst.

 Louice Karlsson AKA Kalix samt specialistsjuksköterska pallativa mottagningen Kalix sjukhus
”Det är det bästa som finns att jobba som sjuksköterska”, säger Louice Karlsson, AKA i Kalix och ansvarig för handledningen av sjuksköterskestudenterna i VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Foto: Jonas Hansson.

Peer learning i nya utbildningsplanen

En annan nyhet i den nya utbildningsplanen handlar om att studenterna ska jobba enligt peer learning-konceptet, det vill säga lära sig av varandra.

– De flesta studenter och handledare har varit positiva till det. Det är en pedagogisk modell som är till för att få studenterna att reflektera mer och ta ökat eget ansvar istället för att hela tiden fråga handledaren.

– En viktig del i VFU:n är också de reflektionssamtal i grupp som vi har med studenterna. Det handlar exempelvis mycket om etikfrågor.

Av de som har gjort VFU på Kalix sjukhus är det många som återvänder dit för en tjänst när deras studier är klara.

– Vi har lyckats ganska bra med att rekrytera sjuksköterskor i Kalix. Det är många färdigutbildade sjuksköterskor som söker sig hit, i varje fall de som är bosatta i Norrbotten. För de som studerar på distans från södra Sverige är det kanske lite svårare att ta steget att flytta norrut. Därför är det viktigt bland annat ur rekryteringsperspektiv att vi visar oss från vår bästa sida för studenterna under deras VFU. Det tar jag alltid upp när jag är ute och pratar med personal på sjukhuset.

VFU redan första terminen

Hon fortsätter:

– De är tyvärr en stor procent som hoppar av utbildningen eftersom den kanske inte var vad de hade tänkt sig eller att det kändes för stressigt. Också för den gruppen av studenter är det viktigt att de känner sig väl bemötta och mottagna. Då kanske det är fler som väljer att bli kvar. Nu finns det ju dessutom ett kliniskt basår för nya sjuksköterskor, som kan bidra till att komma in i yrket och se till att tillvarata allas kompetens på bästa sätt.

I den nya utbildningsplanen kommer studenterna också ut tidigare i sin första VFU, redan första terminen. Det tycker Louice Karlsson är bra eftersom det gör att de så fort som möjligt kan få en inblick i vardagen för en sjuksköterska.

Så det handlar alltså om att rulla ut mattan för sjuksköterskestudenterna?

– Ja, absolut. Det är ju det bästa som finns att jobba som sjuksköterska och det måste vi kunna visa, avslutar Louice Karlsson.

5 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering