Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

MONICA-studien bidrar till livsavgörande forskning om kolesterol

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kolesterolnivåerna sjunker i västvärlden, men ökar i låg- och medelinkomstländer i framför allt Asien. Det är kontentan av en den största studierna någonsin av kolesterolnivåer, framtagen av Imperial College i London. Region Norrbotten har tillsammans med Region Västerbotten bidragit med viktigt underlag från den stora MONICA-studien.

Robert Lundqvist, statistiker på Region Norrbottens utvecklingsavdelning.
Robert Lundqvist, statistiker på Region Norrbottens utvecklingsavdelning. Foto: Anders Alm.

Hundratals forskare från hela världen har deltagit i den nya kolesterolstudien, som nyligen presenterade sina resultat i en artikel i den brittiska vetenskapstidskriften Nature.

Rapporten bygger på data från 102 miljoner personer i 200 länder, insamlade under 39 år från 1980 till 2018.

Världsunik undersökning

Från Sverige har MONICA-studien varit en del i underlaget och Robert Lundqvist, statistiker på Region Norrbottens utvecklingsavdelning, har tagit fram underlaget till forskarna.

– MONICA är en världsunik undersökning som bedrivits över 30 år, vilket är en väldigt lång serie av data. Det är en av få befolkningsundersökningar där man provtar utifrån ett slumpmässigt urval. Det innebär att chansen att det speglar en korrekt bild är större än om man bjuder in till frivillig provtagning. Dessutom på en stor yta, bestående av de två nordligaste länen, säger Robert Lundqvist.

Biobank i Umeå

Blodproverna förvaras i en biobank i Umeå och utöver proverna arkiveras också enkätdata, där de som tagit proverna fått svara på en rad livsstils- och hälsofrågor.

– De forskare som vill kan begära att få ta del av materialet och det kan vara för helt olika ändamål, säger Robert Lundqvist och konstaterar att det oftast ställs noggranna krav på hur det är mätt, vilken utrustning som har använts och hur analyserna har gjorts – för att det ska vara jämförbart med undersökningar i andra länder.

Inkomstrelaterat

Enligt den nu publicerade kolesterolstudien har LDL, det så kallade ”skadliga” kolesterolet, sjunkit kraftigt i länder med hög inkomst, särskilt i Nordvästeuropa, Nordamerika och Asien-Stillahavsregionen.

Samtidigt har det stigit i länder med låg- och medelinkomst, särskilt i östra och sydöstra Asien. Kina, som hade några av de lägsta nivåerna av LDL 1980 hade 2018 en av de största ökningarna.

Medelvärden för det ”skadliga” LDL-kolesterolet över världen (män över 18 år) visar att vissa länder sticker ut negativt, som Thailand, Malysia, Filippinerna och de baltiska länderna, medan bland annat Sverige förbättrat värdena markant sedan 1980. Illustration: NCD-RisC.

Medelvärden för det ”skadliga” LDL-kolesterolet över världen visar att vissa länder sticker ut negativt, som Thailand, Malysia, Filippinerna och de baltiska länderna, medan bland annat Sverige förbättrat värdena markant sedan 1980 (bilden avser män över 18 år). Illustration: NCD-RisC.

Rädda miljoner liv

”För första gången är de högsta nivåerna av LDL utanför västvärlden”, konstaterar professor Majid Ezzati, huvudförfattare till forskningsrapporten, i ett pressmeddelande där han understryker behovet av att skapa internationella policyer för att ersätta dieter med mättade fetter till dieter med icke-mättade fetter och att erbjuda effektiva läkemedel i utsatta länder.

”Detta kommer att hjälpa till att rädda miljontals dödsfall”, säger han.

Om man blickar tillbaka till 1980 var de länder som hade de högsta nivåerna av LDL Sverige, Finland, Norge, Island, Grönland, Belgien, Schweiz och Malta medan det i dag är bland annat Malaysia, Thailand och Filippinerna.

Sverige minskar kraftigt

Sverige rankas som nummer tre i världen av de länder där LDL minskat mest för kvinnor från 1980 till 2018 och som nummer sju för män.

– Den ökade användningen av statiner är en viktig orsak, men också livsstilsförändringar när det gäller bland annat kosten, konstaterar Robert Lundqvist, som också ser socioekonomiska faktorer, däribland utbildning, som en viktig del av förklaringen, något som också framgår i MONICA:s befolkningsenkäter.

Ny screening

Under 2021 är planen att genomföra en åttonde MONICA-undersökning.

– Det är egentligen två år senare än planerat, men nu är det i varje fall på gång och det kommer att bjudas in till provtagning på flera olika orter, säger Robert Lundqvist, som ingår i arbetsgruppen som planerar inför den omfattande screeningen.

Han berättar också att han nyligen fått en ny internationell förfrågan om data från MONICA-studien, också den här gången från ett brittiskt team, som vill ha längd och BMI för åldrarna 19-85 år för en jämförelse över tid mellan 200 länder, något som förstås finns sparat i materialet.


Mer om kolesterolstudien

NCD-RisC (Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration) som står bakom studien är ett internationellt forskarnätverk som tillhandahåller uppgifter om riskfaktorer för icke-smittsamma sjukdomar (NCD) I nära samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO).

Forskarstudien ”Repositioning of the global epicentre of non-optimal cholesterol” (PubMed)

Mer om MONICA

MONICA-studien startades av Världshälsoorganisationen, WHO, 1985 för att utforska den epidemi av hjärt­kärlsjukdomar som drabbat västvärlden. Undersökningen omfattade ursprungligen 26 länder. 

Tanken var att under tio år följa befolkningens riskfaktorer, insjuknande och död i hjärtinfarkt och stroke, för att kunna klarlägga orsakerna och förhindra sjukdom.

WHO:s projekt avslutades 1994 men i norra Sverige hade MONICA visat sig vara så framgångsrikt att dåvarande landstingen beslutade sig för att fortsätta på egen hand.

Sedan 1985 har det i sju undersökningar registreras över 19 200 hjärtinfarkter och 21 000 fall av stroke i Norrbotten och Västerbotten. En åttonde undersökning är planerad att genomföras 2021.

MONICA står för Monitoring of trends and determinants in cardiovascular disease.

23 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering